Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt hävs – rekryteringen av Eeva-Kaisa Ikonen stred mot lagen

En futuristisk grå byggnad. I förgrunden en bilväg.
Bildtext Kyrkslätts förvaltning har ännu inte beslutat vad deras nästa drag är.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt gjorde fel då Eeva-Kaisa Ikonen valdes till bildningsdirektör i kommunen. Valet hävs nu i förvaltningsdomstolen.

Fler saker gick fel då kommunstyrelsen i Kyrkslätt 2021 valde ny bildningsdirektör.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol saknade de flesta ledamöterna i kommunstyrelsen tillgång till beslutsunderlag där toppkandidaterna jämfördes då beslutet togs. Någon objektiv jämförelse av kandidaternas meriter gjordes över huvudtaget inte.

– Nu har rättvisa skett och man har konstaterat att kommunstyrelsen agerade fel, kommenterar Mikael Flemmich, som deltog i rekryteringen och förde ärendet till förvaltningsdomstol.

Kommunstyrelsen ordförande Timo Haapaniemi (Saml) ledde mötet då beslutet togs och satt med i rådet som intervjuade kandidaterna.

Svagt beslutsunderlag i styrelsen

Tvisten handlar alltså om valet av efterträdare till kommunens mångåriga bildningsdirektör Hanne Kujala som gick i pension 2020.

Mikael Flemmich fungerade som tillförordnad bildningsdirektör under en övergångsperiod och sökte tjänsten då den förklarades ledig.

Efter en omröstning valde kommunstyrelsen Eeva-Kaisa Ikonen. Flemmich lämnade in en rättelseyrkan, men styrelsen förkastade den. Men nu får han alltså rätt i förvaltningsdomstolen.

– Det var många saker som fick mig att reagera. Saker och ting som borde ha dokumenterats var inte nedskrivna, det gjordes till exempel ingen meritjämförelse, säger Flemmich.

Förvaltningsdomstolen tar också fasta på dokumentationen i sitt beslut. På de papper som kommunstyrelsen fick framför sig då beslutet togs fanns bara kandidaternas namn, språkkunskaper och personliga styrkor.

Styrelseledamöterna fick inte heller något dokument över vad som framkommit vid de avgörande rekryteringsintervjuerna.

De meritjämförelser som presenterades efter Flemmichs rättelseyrkan dög på sin höjd för att användas som stöd i valet, konstaterar förvaltningsdomstolen.

De var inte tillräckligt starka för att utgöra grunden för valet. Därför uppfylls inte kraven som grundlagen, jämställdhetslagen och diskrimineringslagen ställer på rekryteringar i det här fallet.

Meriter eller språk?

I rättshandlingarna försvarar kommunen styrelsens beslut genom att påstå att Ikonen valdes eftersom hon ansågs ha större erfarenheter av förändringsledning. I efterspelet efter styrelsens beslut hävdade Svenska folkpartiets representanter att det snarare handlade om språkpolitik.

Flemmich vet fortfarande inte vad det var som fick styrelsen att gå emot dåvarande kommundirektör Tarmo Aarnios förslag om att välja honom till tjänsten.

– Det är svårt för mig att säga. Men jag tror att språket kan ha spelat en roll här. Tjänsten förutsatte tillräckliga kunskaper i svenska och det har bildningsdirektören själv tillstått att hon inte har.

I förvaltningsdomstolen förde Flemmich, som själv bor i Kyrkslätt, fram att processen saknade öppenhet och stred mot god förvaltningssed. På frågan om han kan tänka sig att jobba för kommunen igen svarar han så här:

– Jag har tidigare tyckt att kommunen varit en bra arbetsgivare. Och Kyrkslätt har alla förutsättningar att gå i bräschen på många sätt. Men genom de felaktiga beslut som gjorts på sistone och att man inom förvaltningen monterat ner svenskan radikalt så blir jag fundersam. Jag tycker det är dags för beslutsfattarna att se sig i spegeln.

Oklart vad Kyrkslätt kommun gör nu

I Kyrkslätt har valet av utbildningsdirektör Astrid Kauber också kritiserats av SFP på grund av bristande kunskaper i svenska. Rekryteringen av en ny rektor till Winellska skolan kritiserades av Folktinget eftersom språkkraven i rekryteringen enligt dem strider mot lagen.

Till råga på det här lär Kyrkslätt kommun tvingas sjösätta en ny process för att utse en bildningsdirektör till hösten, om man inte överklagar.

Kyrkslätts förvaltningschef Jaana Suihkonen har inte hunnit sätta sig in i förvaltningsdomstolens beslut. Vad som kommer att hända nu är oklart, säger hon.

– Vi ska ta en diskussion med kommunstyrelsen och kommer att bereda ärendet i augusti för styrelsens behandling. Men hur den beredningen kommer att se ut vet vi ännu inte. Och det är oklart till vilket styrelsemöte vi hinner få det klart, semestrarna har precis börjat.

Om kommunen inte överklagar inom 30 dagar vinner domen laga kraft.