Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Att energirenovera gamla hus är både ekologiskt och ekonomiskt klokt – inom 2023 kan man ännu få bidrag för det

Uppdaterad 09.08.2023 16:23.
Ulf Sjögren på tak med solpaneler i bakgrunden
Bildtext Ulf Sjögren är nöjd med solpanelerna på taket. De fångar sol både stående och liggande.
Bild: Anna Dönsberg / Yle

Det finns många sätt att minska på värmekostnaderna och det ekologiska fotspåret i bostadshus. Det är inte bara nya hus som kan bli energisnåla.

Någon patentlösning som skulle passa alla hus finns inte, för varje hus har sin egen historia och egna utmaningar, beroende på husets storlek och invånarnas ambition. Men alla husbolag kan genomföra någon åtgärd som minskar energiåtgången.

Ulf Sjögren har erfarenhet av att bistå husbolag med att bli mer energioberoende. Han hjälper till vid kartläggningen av vilka möjligheter ett husbolag har att frigöra sig från fjärrvärme och få en mer hållbar och kostnadseffektiv energihushållning.

– Mitt intresse väcktes på allvar på ett doktorandseminarium i Jakobstad 2015 när jag hörde föreläsarna påpeka att vill man göra någonting på kort sikt och kraftfullt för att mota klimatförändringen så gäller det att börja med fastigheterna, konstaterar Sjögren.

värmecentral med två värmepumpar
Bildtext Husets värmecentral med två stora värmepumpar, två kollektorrör till värmebrunnarna och två varmvattencisterner.
Bild: Ulf Sjögren

Det här har även EU märkt med Fit For 55-direktivet, enligt vilket fastigheternas energiklassificering borde leda till nettonollutsläpp fram till år 2050. Idag står fastigheterna för 40 procent av den slutliga energikonsumtionen och för 36 procent av energiförbrukningens koldioxidutsläpp i EU. I Finland är fastigheternas andel av energikonsumtionen 27 procent.

Både små och stora åtgärder

Det finns mycket som kan göras. Husbolag kan minska sin energiförbrukning genom att installera bergvärme eller någon annan värmepumpslösning, solpaneler eller solfångare som också producerar värme. De senare kräver lite mera underhåll än vanliga solpaneler. Man kan återvinna energi och värme ur ventilationen och eventuellt ur avloppsvattnet och minska vattenkonsumtionen genom att minska på trycket i vattenledningarna och förnya dusch handtagen.

Vill man göra någonting på kort sikt och kraftfullt för att mota klimatförändringen så gäller det att börja med fastigheterna.

Ulf Sjögren

Ytterligare exempel på åtgärder som sparar energi är nya ytterdörrar och fyrdubbla fönster med argongas mellan glasen som isolerar väldigt väl. U-värdet blir lägre än 0,7. U-värdet mäter hur mycket värme som släpps igenom en konstruktion - ju lägre U-värde desto bättre alltså.

Sådana fönster kan dessutom ha den egenskapen att de tar bort en del av solens värmeinstrålning vilket minskar värmen inomhus och därmed också behovet av fläktar och luftkonditionering.

Att installera luftkonditionering i ett gammalt hus är mycket dyrt och innebär omfattande tekniska utmaningar eftersom man ska dra ett helt nytt rörnätverk till lägenheterna och ta hand om kondensvatten. Därför är fönster som inte släpper in all värmestrålning en bättre lösning.

En åtgärd som inte kräver mer än ett gemensamt beslut är att inte tillåta håltimmar i husets bastutider. Bastugnar drar nämligen mycket el.

höghusfasad
Bildtext I många höghus kunde solpaneler installeras redan i byggnadsskedet. Att göra det efteråt blir dyrt.
Bild: Anna Dönsberg / Yle

… ger besparingar

Med de här åtgärderna har Sjögrens eget husbolag vid Bränningsberget i Stensvik lyckats minska sina kostnader rejält. Tidigare köpte husbolaget både fjärrvärme och el, men idag köper bara ibland el för solpanelerna på taket täcker husets elförbrukning så att husbolaget under soliga dagar säljer el till nätet.

Hans husbolag gjorde energirenoveringar i många omgångar av olika skäl. Det är inte att rekommendera. Det är bättre att sätta in alla åtgärder i ett enda stort projekt, som sen delas upp i mindre underprojekt.

Energimängden som husbolaget köpte året 2017-18 jämfört med vad man kommer att köpa in i år har minskat med 81 - 82 procent. Det har lett till att skötselvederlaget i husbolaget som tidigare uppgick till 4,20 euro per kvadratmeter nu har sjunkit till 2,60 euro.

– I hela huset med 42 lägenheter har man bara installerat fyra luftvärmepumpar. Detta visar att den här lösningen med värmeisolerande fönster fungerar väldigt väl, för då sparar man också på elförbrukningen, konstaterar Sjögren.

Går att bo hemma medan renoveringen pågår

En energirenovering går inte att jämföra med ett stambyte som ofta sker av tvång och där invånarna blir tvungna att flytta ut. Under en energirenovering är det bara medan fönstren byts ut som man inte kan vara hemma under dagen. Allt annat kan göras medan invånarna bor hemma.

Ulf Sjögren står på värmebrunnar som ska slutföras.
Bildtext Ulf Sjögren och fyra värmebrunnar som ska slutföras.
Bild: Anna Dönsberg / Yle

Människor förhåller sig som väntat olika till förslaget om energirenovering. Yngre och utbildade är i regel positivare än äldre invånare.

– Men inget husbolag har direkt sagt nej tack, några få har skjutit det i framtiden. Men det avråder jag från. För det återstår att se hur länge man kan få stats- och EU-understöd för de här åtgärderna.

ara.fi kan man läsa att bidrag kan ansökas fram till slutet av detta år. Det innebär att ansökan ska vara inne inom 2023. Efter det har husbolaget två år på sig att genomföra åtgärderna.

Lyssna till intervjun med Ulf Sjögren här:

Energirenovering av fastigheter lönar sig

9:57