Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studerande berättar om dålig behandling inom hälsovårdsbranschen – facket bekräftar problemen

Tinja Lindfors, studerande inom hälsovård
Bildtext Praktikupplevelsen känns bortkastad om man behandlas dåligt, säger Tinja Lindfors.
Bild: Sonja Sajavaara / Yle

Jag har gråtit både på praktikplatserna och hemma, säger Tinja Lindfors, som studerar till hälsovårdare. När hon berättade för sin pojkvän om arbetsmiljön på praktikplatserna blev han så chockad att han ringde till läroinrättningen.

Tinja Lindfors, 20 år, studerar till hälsovårdare och inleder sitt tredje år på hösten. Omkring hälften av studierna inom social- och hälsovård består av oavlönat praktikarbete. Praktiken görs på olika sjukhusavdelningar eller inom den öppna vården.

Under två års tid har Lindfors varit på sex praktikplatser och har haft både positiva och negativa upplevelser. De negativa minns hon väl. Det hon anser vara mest avgörande för upplevelsen är arbetsmiljön och hur man behandlas.

”En del praktikplatser vill inte ha studerande”

Som ung praktikant behandlas man annorlunda än de andra arbetstagarna.

– Det känns som om en del praktikplatser inte vill ha studerande. Då har det varit jobbigt och känts ångestfyllt att fortsätta jobba, säger Lindfors.

Hon berättar att hon ofta suttit ensam i kafferummet under pauserna.

– Då talar ingen med mig. Ibland känns det som om jag bara är arbetskraft och inte en person. Först när det finns någon arbetsuppgift som ska göras blir jag uppmärksammad.

På grund av dålig behandling känns upplevelsen bortkastad, säger Lindfors.

”De använde inte mitt namn utan kallade mig studerande”

Lindfors berättar att tonen, tilltalet och kroppsspråket på arbetsplatsen ledde till en otrevlig stämning.

– Jag blev tilltalad på väldigt hårda och aggressiva sätt. De använde inte mitt namn, utan använde i stället min titel som studerande.

När man är ny på praktikplatsen känns det svårare att säga emot, menar Lindfors.

Det har också hänt att handledare suckat och himlat med ögonen när Lindfors ställt frågor.

– Då undrar man varför man ens är på praktikplatsen, för det känns som att ingen vill ha mig där.

Hon försökte berätta om sina upplevelser för både sin handledare och den ansvariga läraren på läroinrättningen, men det hände ingenting.

Hennes pojkvän, som hon också berättade om upplevelserna för, valde att ringa till läroinrättningen. Kansliet svarade att frågan inte kunde föras vidare.

Mervi Lehtinen, sakkunnig vid primär- och närvårdarfacket SuPer.
Bildtext Mervi Lehtinen, sakkunnig vid Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, hör regelbundet om problem på praktikplatserna inom vården.
Bild: Mervi Lehtinen, SuPer

Arbetsuppgifterna är antingen för lätta eller för svåra

Förutom att bemötandet kändes otrevligt tycker Lindfors också att det blir svårare att lära sig om miljön inte är trygg och man inte vågar ställa frågor.

En annan utmaning är att arbetsuppgifterna ibland inte motsvarar den nivå som studerande är på. Ibland är uppgifterna för krävande och ibland är de inte tillräckligt svåra.

– Jag gjorde uppgifter som jag lärt mig under första veckan av mina studier. För enkla arbetsuppgifter bidrar inte till att utveckla min kunskap eller mina färdigheter, säger Lindfors.

En annan studerande, som vill vara anonym, konstaterar till Svenska Yle att det känns som att de äldre arbetarna ger studerande sådana uppgifter som de inte själv vill göra.

Facket bekräftar problem med handledning, för svåra arbetsuppgifter och negativt språkbruk

Mervi Lehtinen, sakkunnig vid Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super, hör regelbundet om liknande upplevelser som de Lindfors berättar om.

– Otillräcklig handledning, för utmanande arbetsuppgifter och negativt tilltal har varit orsaker till att studerande tagit kontakt. I vissa fall har facket blivit tvunget att kontakta myndigheter, säger Lehtinen.

När studerande får för krävande arbetsuppgifter handlar det ofta om personalbrist inom branschen.

– Dessutom bidrar personalbristen till att det är svårt att hitta engagerade och aktiva handledare, säger Lehtinen.

Om arbetsmiljön är otrygg och man inte vågar ställa frågor får man inte den utbildningen som man borde få.

– När det uppstår problem under praktiken ska man i första hand vara i kontakt med skolan, påminner Lehtinen.

Lindfors upplevde svårigheter att få stöd från läroinrättningen när hon berättade om sina upplevelser. Lehtinen bekräftar att andra studerande upplevt samma problem.

I sådana fall har facket tagit kontakt med läroinrättningen.

Lindfors har i studierna inte fått information om fackföreningar som Tehy och Super. Facket arbetar för att trygga anställningsförhållanden inom social- och hälsovårdsbranschen.

Lindfors säger att om man inte mår bra på sin praktikplats, kan man avsluta praktiken och fortsätta någon annanstans. Hon önskar att hon hade fått information om den här möjligheten.

Fyll i formuläret.