Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

En skylt med texten "Kyrkslätts kommunhus". I bakgrunden en futuristisk grå byggnad.
Bildtext Kyrkslätts kommunhus har skakats av flera misstag inom förvaltningen inom det senaste året.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Kyrkslätts förvaltning har haft stora problem under det senaste året, med flera misslyckade rekryteringar och en kommundirektör som avgick. Tjänstemännen nekar intervju med Svenska Yle. ”Politikernas fel”, säger De Gröna.

Kyrkslätts tidigare kommundirektör Tarmo Aarnio avgick i december 2022. Som orsak angav han förtroendebrist. De exakta orsakerna kom aldrig fram, men Svenska Yles granskning visar att det var en liten krets styrelseledamöter som förberedde direktörens uppsägning.

Eeva-Kaisa Ikonen valdes till Kyrkslätts bildningsdirektör. Valet hävdes ändå av förvaltningsdomstolen förra veckan.

Då kommunstyrelsen valde Ikonen hade de flesta ledamöterna inte tillgång till beslutsunderlaget, och ingen objektiv jämförelse av kandidaterna gjordes, konstaterar Helsingfors förvaltningsdomstol.

Även valet av Astrid Kauber till utbildningsdirektör ledde till storm. Dels kritiserades valet eftersom Kauber saknar formella kunskaper i svenska och ska trots det leda även de svenska skolorna.

Utöver det fördes ärendet till kommunstyrelsen för ny behandling på grund av problem vid själva rekryteringen – alla behöriga kandidater kallades inte till intervju på grund av ett tekniskt fel. Trots det fastställde styrelsen valet, men det efter en omröstning. Förslaget att göra om hela rekryteringen var bara en röst ifrån.

Styrelseledamöterna byts ändå förhållandevis sällan och många har suttit där i årtionden. Då blir det svårt att att få en förändring i hur man gör saker

De Gröna

Rekryteringen av ny rektor till Winellska skolan blev också föremål för kritik. Folktinget kritiserade att kommunen inte krävde utmärkta kunskaper i svenska av kandidaterna – trots att kravet finns i lagen.

Utöver förvaltningsmissarna i Kyrkslätt visar Svenska Yles granskning att kommunens nyvalda direktör Virpi Sailas i en tidigare tjänst i Tusby blivit föremål för kritik från Justitieombudsmannen, på grund av att hon inte följt lagen.

Sailas kvitterade en förvaltningsklagan om hennes eget agerande som bildningsdirektör i stället för att jäva sig.

Så gott som kategoriskt nej till intervju från tjänstemännen

De ledande tjänstemännen inom förvaltningen har också så gott som kategoriskt nekat till intervju till Svenska Yle, både om problemen men också i andra sammanhang. I vissa fall har de i stället svarat per e-post.

Till exempel nekade nya kommundirektören Virpi Sailas till intervju om hennes JO-fall, medan utbildningsdirektör Astrid Kauber nekade till en intervju kring Folktingets kritik av rekryteringen av rektor till Winellska skolan.

Jag uppfattar inte att det hänger ihop

Tony Björk (SFP) på frågan om direktörens uppsägning hade att göra med språkpolitiska tvister

Men även i mindre kritiska sammanhang har tjänstemännen nekat till intervju. Då Katri Vepsä valdes till utbildningschef bjöd Svenska Yle henne till en intervju om hennes nya jobb.

”Jag tackar vänligen nej till en intervju i ärendet i fråga. Ifall ni önskar diskutera den nya tjänsten ber jag att ni kontaktar arbetsgivaren”, svarar Vepsä per e-post.

Ikonenbeslutet ingen överraskning, säger SFP

Svenska Yle kontaktade kommunstyrelseledamöter från de tre största partierna för att fråga vad som gått fel i förvaltning och vad som bör göras.

Kommunstyrelsens viceordförande Tony Björk (SFP) säger att Virpi Sailas JO-fall inte togs i beaktande då hon valdes.

– Jag kände inte till det förrän jag läste om det. Jag vågar inte säga hur allvarligt det är eller om det är ett misstag. Det är ändå människor det handlar om. Jag har nog förtroende för Sailas.

Jag hoppas att våra kolleger i andra partier vaknar upp till det här, vi måste rätta till de här problemen

Tony Björk (SFP)

Björk satt inte i styrelsen då Eeva-Kaisa Ikonen rekryterades, men han säger att SFP redan då varnade för att rekryteringsbeslutet kunde föras till domstol.

– Vi tänkte att det inte är omöjligt att det går så här. SFP:s styrelseledamöter meddelade avvikande åsikt i valet.

Det är inte ingen idé med att överklaga domstolens beslut, säger Björk.

– Det bara förlänger processen. Men vi har inte diskuterat det desto mer. Det enda logiska är väl att ha en ny rekrytering.

”Problemen beror på språkpolitik”

Enligt Björk beror problemen inom förvaltningen dels på språkpolitik.

– Man vill sätta SFP på plats, vi är ett stort parti så man vill rösta emot oss. Sen tror jag det handlar om oförståelse, man förstår inte hur viktig den svenska förvaltningsstrukturen är inom bildningen.

Han säger att SFP har varnat om de här problemen i två år. Han upplever ändå att de varit väldigt ensamma om att kämpa emot utvecklingen.

– Jag hoppas att våra kolleger i andra partier vaknar upp till det här, vi måste rätta till de här problemen. Annonsen om Winellska skolan var ett symtom på att förvaltningen på svenska inte fungerar, säger Björk, men tillägger att skolorna och dagvården fortfarande fungerar bra.

– Jag jobbar själv som rektor i Esbo. Kan man inte lita på förvaltningen så kanske man drar sig för att söka ett jobb i en stor skola, säger Björk.

Hufvudstadsbladet påstår i en artikel att kommundirektör Tarmo Aarnio dels avgick på grund av den språkpolitiska tvisten kring valet av Eeva-Kaisa Ikonen. Stämmer det?

– Jag uppfattar inte att det hänger ihop, säger Björk.

Problem i kulturen i kommunstyrelsen, skriver De Gröna

Styrelseledamöterna Markus Myllyniemi (Gröna) och Saara Huhmarniemi (Gröna) svarar tillsammans på Svenska Yles frågor per e-post. Enligt dem beror problemen inom förvaltningen på hur politikerna i Kyrkslätt brukar sin makt.

”Gemensamt för fallen är att problem uppstått då politikerna gjort beslutsförslag som avvikit från tjänstemännens beredning, eller till och med försökt påverka beredningen. Medierna har heller inte alltid skrivit sanningsenligt eller konstruktivt om problemen.”

Politikerna måste låta tjänstemännen jobba ifred, fortsätter de.

”Styrelseledamöterna byts ändå förhållandevis sällan och många har suttit där i årtionden. Då blir det svårt att att få en ändring i hur man gör saker.”

Svenska Yle var i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi och bad om en kommentar.

”Jag hinner inte svara”, skriver Haapaniemi per sms efter att Svenska Yle skickat frågorna per e-post.

Diskussion om artikeln