Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Gräl om migrationen vid EU:s toppmöte – Orpo jämför diskussionen med den 2015

Mission Lifelines bild på hur en migrant stiger ombord på fartyget Rise Above
Bildtext En båt med migranter som räddas utanför Siciliens kust i november 2022.
Bild: Severine Kpoti / AFP

Att migrationspolitiken är ett eldfängt ämne blev än en gång bevisat då Polen och Ungern opponerade sig mot den nya uppgörelsen om asylpakten. Finlands statsminister kände igen argumenten från nästan ett årtionde tillbaka.

Det var i början av juni som EU-länderna kom fram till en kompromiss om revidering av asyl- och migrationspakten. Det handlade dels om fördelningen av asylsökande och dels om hanteringen av migranter vid unionens yttre gränser.

Enligt solidaritetsprincipen måste alla medlemsländer ta emot flyktingar, eller betala för dem. Pakten röstades igenom med majoritetsbeslut, vilket förargade speciellt Polen och Ungern.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki efter ett toppmöte i Bryssel
Bildtext Polens premiärminister Mateusz Morawiecki sparade inte på orden i kritiken av EU:s migrationspolitik.
Bild: European Union

Diskussionen skulle handla om annat

EU-toppmötet i Bryssel var tänkt att fokusera enbart på de yttre gränserna, och samarbetet med tredjepartsländer för att stoppa migrantrutterna över Medelhavet.

Men att så inte skulle ske var uppenbart redan då den polska premiärministern Mateusz Morawiecki kom till mötesplatsen, och menade att man inte tänker betala för att slippa ta emot flyktingar

– Vi föreslår därför en folkomröstning. Vill befolkningen leva i säkra städer och byar, som i Polen, eller vill de underkasta sig EU:s påtryckningar att ändra sitt sätt att leva, sa han.

Under kvällens lopp var beskedet från mötet att migrationsdiskussionen hade kört fast och mötets tidtabell var allvarligt fördröjd. Slutdeklarationens punkter kunde inte godkännas och mötet drog ut till tvåtiden på natten

Petteri Orpo under en presskonferens i Bryssel
Bildtext Statsminister Orpo förklarade positionerna under en nattlig presskonferens.
Bild: Alexandros Michailidis

En fläkt från det förgångna menade Orpo

Statsminister Petteri Orpo ville själv inte gå in på vilka de obstruerande länderna var, men sade att det kändes som en tillbakagång till diskussionen under den så kallade flyktingkrisen, då ett stort antal människor tog sig till EU för att söka asyl.

– Men Europa har lärt sig och förberett sig på ett helt annat sätt nu än under åren 2015–2016 sedan, konstaterade Orpo och nämnde lagstiftningen, gränsbevakningen och samarbetet med Europas grannar som områden med framsteg.

Men det behövs mera arbete och det har nu förhalats, menade han.

Enligt Orpo ligger problemet i att vissa medlemsländer inte kan skilja på EU:s interna behandling av flyktingar och migranter, och den yttre omfattningen.

– Man borde modigt påverka ursprungsländerna och transitländerna så att det är färre som åker iväg med smugglare, sa Orpo som själv berömde EU-kommissionens plan för samarbete med Tunisien.

– Vi talade om det här i timmar, det är bekanta positioner. Nu får vi se om det blir en slutdeklaration om det under fredagen.