Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hamnarna i Österbotten förbereder sig för havsbaserade vindkraftsparker – ett stort samarbete utreds

Tuulivoimalan osia puretaan laivasta Vaasan satamassa.
Bildtext Vasa hamn är en av de hamnar som har varit aktiva när det gäller transporter av vindkraftverk.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Byggandet av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken, som förväntas starta från och med år 2030, har fått hamnarna i regionen att överväga samarbete.

I Österbotten finns det minst fem hamnar som kan spela en viktig roll för logistiken i samband med byggandet av havsbaserad vindkraft i den Bottniska viken.

Hamnarna i Jakobstad, Kasnäs i Nykarleby, Vasa, Kaskö och Björnö i Kristinestad har tillsammans med Österbottens förbund lanserat projektet ”Offshore wind power and ports in Ostrobothnia”. Projektets syfte är att ta reda på hur hamnarna i regionen, i samarbete med hamnarna på Sveriges östkust, bäst kan möta efterfrågan från utvecklare av vindkraftverk och energibolag.

– Hittills har vissa hamnar varit mer aktiva inom vindkraftstransporter än andra. Men intresset för havsbaserad vindkraft är så stort att alla hamnar längs den österbottniska kusten kan dra nytta av det, säger Mats Brandt som är regiondirektör i Österbotten.

Vasa hamn är en av de hamnar som har varit mera aktiva när det gäller transporter av landbaserade vindkraftverk. De är en viktig del av Vasa hamns verksamhet och man kommer att fortsätta satsa vindkraftstransporter.

– Lagringskapaciteten har utökats och hanteringskapaciteten har höjts, säger Teijo Seppelin som är verkställande direktör för Kvarken Ports Vaasa.

Seppelin säger att man i samband med de nya satsningarna också kommer att förlänga kajen och förbättra farleden.

Enorma arbeten

Havsbaserade vindkraftsparker är enorma byggprojekt som kräver mycket av infrastrukturen i området där de ska byggas, särskilt av hamnarna. Havsbaserad vindkraft skiljer sig också logistiskt från landbaserad vindkraft.

De enskilda komponenterna i havsbaserad vindkraft kan väga upp till 1500 ton. Så tunga komponenter kräver en nivå av brygg- och markmotstånd som inte alla hamnar kan erbjuda.

– Turbinerna kräver också så stora monteringsområden att det för närvarande inte finns många hamnar längs hela den finska kusten där de kan monteras, säger Teijo Seppelin.

Vindmöllor i havet utanför Björneborg.
Bildtext Framtidens havsbaserade vindkraftevrk kommer att vara större än de nuvarande.
Bild: Markku Sandell / Yle

Å andra sidan har havsbaserade vindkraftverk också mindre komponenter som kan hanteras i de flesta hamnar. Specialiseringen av hamnar är därför ett av ämnena i samarbetsprojektet.

Det tredelade projektet kommer först att kartlägga den nuvarande situationen för hamnarna i regionen och jämföra den med andra hamnar i Bottniska viken och Östersjön. I den andra fasen kommer samarbete och arbetsfördelning att bestämmas baserat på hamnarnas egenskaper. Den tredje delen av projektet kommer att utforska utvecklingspotentialen för havsbaserad vindkraft för hamnarna och identifiera industriområden som är lämpliga för gröna investeringar. På kusten av Bottniska viken, mellan Kristinestad och Brahestad, pågår flera miljardprojekt som behöver grön energi.

Studien kommer att utföras av Ramboll och kostnaden för det sex månader långa projektet, cirka 35 000 euro, delas mellan de fem hamnarna i området och med Österbottens förbund.

Gynnar samarbetet alla?

Några av hamnarna längs Österbottens kust har redan gjort stora investeringar för att locka till sig vindkraftsprojekt. Jakobstad har förberett sig för de ökade transportvolymerna med ett större lagringsområde, kranar och en specialtransportrutt.

Vasa hamn är en livlig hamn för landbaserade vindkraftsparker, och det har orsakat ett visst missnöje bland lokalbefolkningen. Missnöjet grundar sig bland annat i att många delar av vindkraftverk som byggs i Sydösterbotten transporteras via Vasa hamn, trots att det finns andra hamnar som ligger närmare byggplatsen.

– Det är ju trots allt de som bygger vindkraftverket som får välja vilken hamn man vill använda. Ja, hamnen i Kaskö används för landbaserade vindkraftverk ganska mycket för närvarande. Vi befinner oss i ungefär samma konkurrenssituation som Vasa och Jakobstad, säger Patrik Hellman, vd för Kaskö hamn.

En annan fråga som varit aktuell kring samarbetet är om de hamnar som har varit mer passiva i sin inställning till vindkraftstransporter nu skulle dra oproportionerlig nytta av ett eventuellt samarbetsmönster på bekostnad av de investeringar som gjorts av de mer aktiva hamnarna tidigare. Frågan får inte ett tydligt svar från de parter som är involverade i samarbetsprojektet.

Teijo Seppelin spekulerade däremot redan förra året i en intervju med Yle att tillräckligheten av hamnarnas kapacitet kommer att vara en större utmaning i framtiden än konkurrensen mellan hamnarna.

Patrik Hellman, verkställande direktör för Kaskö hamn, ser inte heller de österbottniska hamnarna som konkurrenter.

– Ingen hamn kan ensam möta den efterfrågan som så stora projekt kräver, säger Hellman.

Ingen hamn kan ensam möta den efterfrågan som så stora projekt kräver

Patrik Hellman

Även om det gemensamma projektet ännu bara är i ett tidigt skede, verkar det redan som om de österbottniska hamnarnas roller i byggandet av havsbaserad vindkraft kan skilja sig ganska mycket åt. Skräddarsydda roller kan finnas till exempel i utvecklings-, bygg-, drifts- och underhålls- och avvecklingsfaserna av vindkraft.

– Det kan vara så att vi specialiserar oss. Beslutet kommer att fattas som en gemensam lösning, tillägger Patrik Hellman.

Denna text är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel ”Pohjanmaan satamat valmistautuvat merituulivoimaloiden tuloon yhteistyössä” som är skriven av Ismo Vähäsarja.