Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Inflationen saktade av i juni – 4,1 procent i Finland och 5,5 i euroområdet

Priset på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,2 procent i jämförelse med majmånad, men steg med 9,5 procent på årsnivå. Siffrorna är preliminära och preciseras senare.

På hela euroområdet saktade inflationen av i juni till 5,5 procent som följd av att energipriserna sjunkit, visar Eurostats rapport. I maj steg euroländernas priser fortfarande med en takt på 6,1 procent.

Kuntarahoitus chefsekonom Timo Vesala utvärderar att inflationens avsaktande beror på att Europeiska centralbanken ECB:s åtgärder haft en inverkan.

De stora skillnaderna mellan euroländernas ekonomi gör att ECB:s balansering är svårt.

Relaterat

Inflationen i Euroområdet överraskande låg: 2,4 procent

I oktober har priserna i Euroländerna stigit överraskande lite. Eurostats färska inflationstal är 2,4 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än förväntningarna.

Reuters mäter förväntningarna genom en gallup bland ekonomer. När inflationstalet visar sig vara lägre än förväntningarna brukar marknaden reagera, bland annat genom snäppet högre aktieindex och något lägre marknadsräntor.

Dagens notering har fått marknaden att tro att centralbanken ECB kan börja sänka styrräntan så tidigt som i april.

Det svalnande inflationstalet drivs bland annat av sjunkande energipriser, de sjönk med 11,5 procent i oktober. Men utöver det så har livsmedel och andra varor nu en lägre inflationstakt.

Källor: Reuters, Financial Times

En byggplats intill två våningshus. Arbetet står stilla på byggplatsen där det borde byggas ett hus till.

Husbyggena står stilla i Ingå – kommunen behöver lappa på

Förslag: Höj priserna på bygglov med 15 procent.

Ännu något gröna bananer till försäljning i en affär.

Eurozonens inflation överraskande låg i oktober: 2,9 procent

Tillväxten har stagnerat i eurozonen.

Ett stort rökmoln i staden Gaza efter en lufträd.

ECB ger räntebesked i dag – konflikten i Israel strular till förväntningarna

Konflikten i Mellanöstern påverkar energipriserna.