Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu startar sommarens vägarbeten i Österbotten

I dag påbörjas sommarens beläggningsarbeten på de österbottniska vägarna. Först ut är väg 718 i Vörå.

Sammanlagt ska omkring 100 kilometer väg i de österbottniska landskapen få ny beläggning. Bland de största projekten finns arbeten på riksväg 8 i Lappfjärd och Nykarleby. På båda platserna handlar det om sträckor på cirka 20 kilometer.

Den här veckan inleds också arbetet med att lappa stadsbron i Kristinestad. Entreprenören hoppas vara klar med arbetet innan sommarmarknaden börjar den 13 juli. Under arbetets gång är endast en körfil på bron i bruk.

På NTM-centralen säger man att arbetet kommer att störa trafiken en aning. På de livligast trafikerade vägarna kommer man att jobba utanför rusningstid eller på natten.

Beläggningsarbetena pågår till slutet av september.

Relaterat

Tillfälliga trafikändringar vid Konstfabriken i Borgå

Nästa vecka blir det ändringar i trafiken vid Konstfabriken i Borgå. Från och med den 13 november flyttar och förnyar Borgå Vatten ledningar i området. Arbetet hänger ihop med Västra Åstrandens K-Citymarketprojekt.

Konstfabrikens strandgata stängs delvis av på måndag (13.11) och öppnas igen en vecka senare.

Allt som allt tar ledningsarbetet 4–5 veckor. Arbetet förorsakar ändringar i inkörningen till Alexanderskvären och en del parkeringsplatser är ur bruk. Trafikmärken visar hur man ska köra.

Vägarbete stänger körfil i Vasa

Asfalteringsarbeten pågår vid korsningen mellan Smedsbyvägen och Kvarngatan i Vasa 18-19 oktober. Av säkerhetsskäl stängs den ena körfilen vid platsen för vägarbetet från Karlebyhållet.

För gång- och cykeltrafik försöker man ordna passage bredvid byggarbetsplatsen. Det kan uppstå köer vid byggarbetsplatsen på Smedsbyvägen, särskilt på vardagsmorgnar.

Asfalteringen har samband med saneringsarbetet på Kvarngatan. Kvarngatan har varit stängd mellan Verkstadsgatan och Smedsbyvägen sedan början av augusti.

Kustö brobygge i S:t Karins.

Nu ska bilister köra över Kustösundet på en reservbro – i nästan ett år

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på reservbron.

Drönarbild av Fiskehamnens skyskrapor i Helsingfors.

HS: Brändö bro måste rivas och byggas om

År 2021 påbörjade Helsingfors stad markundersökningar som visade att det inte är lönsamt att reparera Brändö bro. Den måste monteras ner.

Trafiken på Östra strandgatan i Åbo är enkelriktad fram till december

Fordonstrafiken kommer att fortsätta vara enkelriktad på Östra Strandgatan i Åbo fram till december, meddelar Åbo trafikcentral. Det gäller vägavsnittet mellan Kvarnbron och Aurabron i färdriktning mot Domkyrkan från Martinsbacken. Orsaken är att staden bygger nya cykelvägar.

Bilister som kör i motsatt riktning måste använda sig av alternativa rutter, exempelvis åka via Österlånggatan.

I slutet av augusti blev trafiken enkelriktad på gatuavsnittet, och det var ursprungligen meningen att trafiken skulle återgå till två körfält redan i början av oktober.

Vägavsnittet mellan Martinsbron och Kvarnbron kommer också att vara enkelriktad i samma färdriktning fram till oktober.