Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Invånare i Sundom är missnöjda med platsen för den nya hamnvägen: ”Det känns lite hopplöst”

Uppdaterad 03.07.2023 22:33.
Liten grusväg löper genom landsbygdsidyll. En blomsteräng syns i förgrunden och längre bort en kraftledning och några hus.
Bildtext Den nya hamnvägen kommer att gå tvärs genom Sundom i Vasa.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Hamnvägen väcker oro bland invånare i Vasa och Korsholm. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg tror att frågan kommer att fortsätta debatteras.

På måndagen meddelade NTM-centralen att man har valt det så kallade Vikbyalternativet som rutt för den nya Hamnvägen i Vasa. Rutten sträcker sig från Myrgrund till riksväg 8 i Vikby.

Christian Stegar har varit med och ordnat en namninsamling mot att Hamnvägen dras längs den här sträckan.

– Det känns lite hopplöst, säger Stegar.

Från tjänstemännen har vi inte fått någonting. Det har varit tystnad.

Christian Stegar, Sundom

Den digitala namninsamlingen har i nuläget drygt 700 underskrifter. Dessutom finns en fysisk lista med cirka 200 namn. Namninsamlingen har delgetts såväl NTM-centralen som politiker i Vasa och Korsholm.

– Från tjänstemännen har vi inte fått någonting. Det har varit tystnad, säger Stegar.

Han säger att invånarna känner sig nonchalerade i frågan. Motiveringen att Vikby är det billigaste alternativet är Stegar inte övertygad om.

– Alla kostnader är inte medräknade, till exempel inlösning av mark. Vi tror att det här kommer att bli betydligt dyrare.

Enligt den senaste kalkylen landar prislappen på drygt 30 miljoner euro.

Alla alternativ problematiska

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg är inte överraskad över att NTM-centralen valde Vikbyalternativet.

– Under processen som har föregått beslutet har det varit tydligt att ingenjörerna vill ha det här alternativet.

Enligt Ahlberg är alla fyra alternativ som har utretts problematiska. Han säger att Vikbyalternativet kommer att ha stora konsekvenser för jordbruksområdena i Munsmo, Tölby och Vikby.

– Jag tror det blir en lång diskussion i Korsholm om det här, och den fortsätter säkert också efter sommaren.

Man i glasögon och mörk vinterjacka
Bildtext Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att Hamnvägen kommer att ha stor påverkan.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ahlberg säger att det är två saker som vägs mot varandra i och med vägprojektet. På den ena sidan står förbindelserna mellan industriområdena och hamnen; på den andra står miljöaspekterna.

– Vi måste inom kommunen analysera vad det här betyder för oss just nu.

En av förhoppningarna med den nya vägdragningen har varit att det ska minska på trafikmängderna genom Vasa centrum. Enligt Ahlberg kommer det här knappast att förverkligas.

– Alla utredningar vi har nu visar att den inte kommer att minska trafiken i centrum värst mycket. Den här vägen är inte en lösning på de trafikproblem som finns på bland annat Skolhusgatan.

”Otrolig betydelse”

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry säger att det är bra att ett beslut har blivit fattat så att man kan komma vidare med planeringen.

Han konstaterar att projektet väcker oro hos många.

– Jag tror att en hel del är sådant som kan förklaras bättre när man kommer vidare med planeringen.

Häyry säger att vägen har stor betydelse för hela Vasaregionen.

– Allt fler transporter går via hamnen och därför har den en otrolig betydelse.

Porträttfoto på Tomas Häyry
Bildtext Vasas stadsdirektör Tomas Häyry hoppas att mycket ska klarna när planeringen av vägen går vidare.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Rubriken är uppdaterad klockan 15.45. Texten korrigerad i citatet av Christian Stegar med att det är tjänstemännen, inte politikerna som varit tysta.