Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mikael Ekblom blir it- och digitaliseringschef i Raseborg

Raseborgs stadsstyrelse har valt Mikael Ekblom till ny it- och digitaliseringschef.

Staden ändrade i våras tjänsten som it-chef till it- och digitaliseringschef. 14 personer sökte tjänsten och fyra personer kallades till intervju.

Raseborgs nyvalda it- och digitaliseringschef Mikael Ekblom har en examen i informationsbehandling och har jobbat inom den offentliga förvaltningen en längre tid. Han har bland annat varit IT-chef för Kårkulla samkommun.

Lönen fastställdes till 5 600 euro per månad.

Relaterat

Rådhuset i Kristinestad.

Kristinestad vill bli mer demokratiskt: ”Vi testar och går med”

Deltar i Europarådets demokratiprojekt.

Invånare får sätta betyg på demokratin i Kristinestad

Kristinestad deltar tillsammans med nio andra kommuner i Finland i ett program som ska främja god demokratisk förvaltning i kommunerna. Bakom programmet står Europarådet. Programmet har genomförts i 17 andra europeiska länder och det här är första gången Finland är med.

Kommunerna som deltar ska under sex månader utvärdera sin verksamhet med tanke på god förvaltning. Kommuninvånare, stadens anställda och förtroendevalda kommer också att få utvärdera Kristinestad via olika enkäter.

Enkäten för kommuninvånare är öppen under november månad och en länk till enkäten finns på stadens webbplats och i pappersform på biblioteket.

Johan Nilsson föreslås bli ny förvaltningschef i Ingå

Johan Nilsson är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan. Han jobbar nu som controller vid Raseborgs stads bildningssektor.

13 personer hade sökt jobbet som förvaltningschef. Ingås långvariga förvaltningschef Eija Taskinen går i pension nästa år.

Den nya förvaltningschefens grundlön föreslås vara drygt 6 000 euro per månad.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Nilsson till förvaltningschef.

Ingå kommunfullmäktige godkände förslaget 13.11.

Ett rostrött torn med mintgröna detaljer. Omkring tornet växer träd och i bakgrunden syns trähus och mindre betongbyggnader. Längre bort syns havet

Fyra vidare i stadsdirektörsvalet i Hangö

I slutet av november fattar stadsfullmäktige beslut.

Badstrand

Det här står högt upp på Hangöpolitikers önskelista för nya stadsdirektören

Hangö behöver en rättvis ledare som blickar framåt.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.