Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vaktbolag prickas av JO – olagliga förvaringsceller på centralstation och i köpcenter

Uppdaterad 06.07.2023 09:26.
Ordningsvakt fotograferad bakifrån.
Bildtext Ordningsvakten på bilden har ingenting med artikeln att göra. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen undersökte säkerhetsbolag som övervakar i Helsingfors, hittade fel i rapporter, prickade förvaringsceller i gråzonen.

Våren 2023 inspekterade Justitieombudsmannens kansli både Securitas ordningsvaktverksamhet i och runt Kampens köpcentrum och Avarns verksamhet vid Helsingfors centralstation.

På basis av inspektionerna fäster JO båda bolagens uppmärksamhet vid att så kallade händelserapporter ska utarbetas omsorgsfullt, eftersom brister i rapporterna förekom. JO betonar också betydelsen av intern kontroll.

Dessutom betonar JO att ordningsvakter inte har rätt att hålla personer i förvar, även om de har rätt att gripa personer. Både Securitas och Avarn har rum på respektive verksamhetsplats där gripna kan hållas i förvar.

JO: Lagen är svartvit

Avarn Security ansvarar för säkerheten i och omkring centralstationen, på perrongerna och på tågen som avgår från stationen enligt ett avtal med VR.

Morgonrusning på järnvägsstationen i Helsingfors
Bildtext Över 200 000 personer besöker Helsingfors centralstation varje dag. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Ordningsvakterna grep 264 personer och ingrep i över tusen situationer där maktmedel behövdes på stationen under fjolåret. Som jämförelse grep ordningsvakterna 495 personer och använde maktmedel 1151 gånger på alla de övriga tågstationerna sammanlagt under samma tid.

Under inspektionen på centralstationen i mars framgick brister i händelserapporterna. I några fall fanns anteckningar om situationer där ordningsvakterna hade använt lindriga maktmedel, men i de fallen var inga händelserapporter skrivna.

JO betonar att lagen är svartvit och förutsätter rapporter alla gånger då maktmedel använts oberoende av om situationen är lindrig eller inte.

Rummen som ordningsvakterna använder sig av för att förvara gripna personer inspekterades också. Rummen tillhörde tidigare stationspolisen.

Enligt JO är ordningsvakterna medvetna om att de inte får hålla gripna i förvar, om det inte rör sig om nödvärn. Vakterna säger att dörren till förvaringsrummen inte heller låses helt och hållet.

I enstaka fall har vakterna låst dörren med en hasp i väntan på polisförstärkning, vilket har medfört att den gripna har suttit ensam i rummet med dörren så mycket på glänt som haspen tillåter, det vill säga några få centimeter.

Enligt JO är det liktydigt med att låsa in den gripna, och påminner Avarn att förfarandet är olagligt.

Bolaget har i samråd med VR avlägsnat hasparna och anvisat personalen att dörren inte får låsas om det inte är absolut nödvändigt.

Avarn säger sig ha utrett händelserna i december

Avarn figurerade i medierapporteringen under mellandagarna 2022, efter att det uppdagades att sex ordningsvakter i huvudstadsregionen misstänks för misshandel som begåtts under arbetstid.

Ordningsvakterna ska bland annat ha misshandlat sina offer med batongslag och sparkar vid järnvägsstationer i huvudstadsregionen. Händelserna hade också videofilmats. Fem av de sex ordningsvakterna begärdes häktade. Ingen av dem jobbar kvar hos Avarn.

Bolagets vd medgav att det saknades rapporter för de misstänkta fallen. I december 2022 sa vd Nicklas Sacklén att bolaget ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten.

I juli 2023 försöker Yle Huvudstadsregionen nå Avarn för en kommentar på JO:s rapport samt för att höra sig för hurdana åtgärder Avarn har vidtagit sedan fallet med de sex vakterna uppdagades. Sacklén hänvisar till ett tre månader gammalt pressmeddelande på bolagets hemsida.

Ur pressmeddelandet framgår att Avarn satte igång en intern och en extern utredning av händelserna. Bolaget säger sig ha förbättrat den interna kontrollen och tillsatt en grupp som ansvarar för att utveckla säkerhetsutbildningar samt interna och externa kvalitetsutvärderingar i syfte att förbättra kompetensen inom bland annat interaktion.

Människor i ett köpcentrum.
Bildtext Årligen görs omkring 35 miljoner besök i köpcentret. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Slarv med rapporteringen

Securitas ansvarar för säkerheten i Kampens köpcentrum samt området mellan köpcentret och Tennispalatset. I köpcentret finns både ordningsvakter och väktare.

Vad är skillnaden mellan en väktare och en ordningsvakt? - Spela upp på Arenan

I fjol grep ordningsvakterna 341 personer och använde maktmedel 68 gånger. Som maktmedelsredskap har vakterna handfängsel, två olika batonger och OC-sprej.

Under inspektionen framkom brister i rapporteringen då ordningsvakternas maktmedelssituationer skrevs in i den så kallade dagliga rapporten.

Enligt JO måste varje situation där vakterna använder maktmedel resultera i en separat händelserapport där till exempel namnet på vakten eller vakterna i fråga finns med, det inte räcker med att enbart vaktnumret framgår av händelserapporterna.

Också Securitas har rum där det är möjligt att förvara, och låsa in, gripna personer. Ordningsvakterna säger att rummen inte låses annat än i specialfall då det är absolut nödvändigt, till exempel för att lugna ner någon som beter sig mycket våldsamt.

JO bad Securitas svara på hur bolaget i praktiken ser till så att rummet inte används för att förvara gripna.

Bolaget svarar att det bara är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt se till att våldsamma personer inte utgör fara för sig själv eller andra i separata rum. Men JO vidhåller i sin rapport att det är olagligt för ordningsvakter att hålla gripna i förvar.

Rubriken ändrad 6.7.2023 klockan 9.02 - JO prickade inte vaktbolagen för att gripna förvaras olagligt som en tidigare rubrik påstod, utan för att själva cellerna var olagligt utformade.