Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många överskattar sitt politiska kunnande, visar Åbo Akademis studie

En man med gråsprängt kort hår och mörkblå tunn dunjacka står ute. I bakgrunden en byggnad med rödmålad träfasad.
Bildtext Lauri Rapeli är forskningsledare vid Institutionen för samhällsforskning vid Åbo Akademi.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

En studie från Åbo Akademi visar på att finländarna har blivit mera självsäkra gällande sitt politiska kunnande sedan sociala medier blivit en större del av vår vardag.

Att överskatta sitt politiska kunnande var något mer utbrett 2020 jämfört med 2008, då sociala medier inte var lika stora, visar studien. Studien är baserad på uppgifter från två allmänna val i Finland och studien gjordes som två surveymätningar. I studien har man ställt identiska frågor om politisk kunskap och identiska frågor till studiesubjekten för att mäta individens självskattade bildningsnivå.

– Vi har ställt faktafrågor om politisk kunskap och vi har ett bra mått på politisk kunskap rent objektivt, säger Lauri Rapeli, forskningsledare vid Institutionen för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

”Ju mer information som är tillgänglig, desto större är risken att man tror sig veta mer än man egentligen gör”

Sociala medier gör det lättare att få bekräftelse för sina politiska åsikter, vilket leder till att många missbedömer sin egen kunskap. Tendensen att överskatta sin egen politiska bildning är förknippad med stor tilltro till politiska nyheter på nätet och i sociala medier och misstro mot traditionella medier.

– Ju mer information som är tillgänglig, desto större är risken att man tror sig veta mer än man egentligen gör. Algoritmerna i sociala medier kan också producera innehåll som förstärker de åsikter man redan har. Våra åsikter är inte alltid baserade på verklighet och vi kan ha fel i våra åsikter. Då kan algoritmerna göra att våra felaktiga åsikter förstärks, säger Rapeli.

Påverkar sociala medier demokratiskt medborgarskap?

Studien pekar också på den större debatten om vilka effekter digitaliserade medier har på demokratiskt medborgarskap.

– Huruvida sociala medier har varit en positiv eller negativ sak för demokrati är svårt att säga. Forskningen brukar ofta mena att det varit en negativ sak då vi inte alltid formar åsikter på basis av kunskap, utan formar bedömningar som vi vill göra, istället för att forma bedömningar som vi borde göra, säger Rapeli.

Lauri Rapelis undersökning heter ”Illusion of knowledge: is the Dunning-Kruger effect in political sophistication more widespread than before?” och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Elections, Public Opinion and Parties.