Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles räknare visar hur mycket bostadsbidraget minskar – studerande och bostadsägare påverkas mest

Uppdaterad 07.07.2023 11:05.
Bilden visar en svartvit hand som håller i en smarttelefon. På telefonskärmen finns Yles bostadsbidragskalkylator som visar effekterna av det nya regeringsprogrammet i olika bostadsbidragsscenarier. I bakgrunden syns lägenhetens kök i olika blå nyanser.
Bildtext Förändringar planeras för det allmänna bostadsbidraget. Stödnivån minskar och gamla metoder tas tillbaka för att utvärdera det.
Bild: Venla Tirkkonen

Regeringen planerar att förnya bostadsbidraget. Den som äger sin bostad förlorar hela sitt stöd och studerande får hundratals euro mindre per år. Yles räknare visar hur mycket bostadsbidraget minskar i olika livssituationer.

Den nya regeringen vill skära i bostadsbidraget.

För ett par som bor i en hyreslägenhet i Helsingfors innebär regeringens förslag att bostadsbidraget minskar med 245 euro. Detta innebär en årlig inkomstförlust på mer än 2 900 euro.

En universitetsstuderande som lever på studiepenning och bostadsbidrag kan få sitt bostadsbidrag sänkt med över 70 euro i månaden, det vill säga över 840 euro i året.

– Alla kommer att påverkas av ändringarna i bodstadsbidraget, säger FPA:s forskningschef Signe Jauhiainen.

Med hjälp av räknaren nedan kan du se hur bostadsbidragets belopp förändras i olika livssituationer i och med reformen.

På FPA:s webbplats kan du räkna ut exakt hur mycket bostadsbidrag du har rätt till just nu.

Stora förändringar att vänta nästa år

Regeringen vill spara 363 miljoner euro med förnyandet av bostadsbidraget under sin mandatperiod. Bostadsbidraget för pensionärer kommer inte att påverkas.

Ändringarna i bostadsbidraget kommer inte att träda i kraft omedelbart. Enligt regeringsprogrammet kommer man att föreslå lagändringar i bostadsbidraget först år 2024.

Dessutom planeras ett alternativ till det allmänna bostadsbidraget för studerande som ska locka till gemensamt boende samt en delvis överföring av kostnaderna för bostadsbidraget till kommunerna.

Regeringen förutspår att den planerade förnyelsen av bostadsbidraget kommer att öka sysselsättningen med cirka 1 900 personer.

Det maximala stödet för Helsingforsborna sjunker

I fortsättningen kommer bostadsbidraget att täcka en mindre del av boendekostnaderna. Inkomster kommer också att i högre grad påverka bidragen.

Det allmänna bostadsbidraget täcker för närvarande 80 procent av boendekostnaderna, minus en inkomstrelaterad självrisk. Regeringen vill sänka den här nivån till 70 procent.

Dessutom kommer bostadsbidraget inte längre vara föremål för ett avdrag på 300 euro från förvärvsinkomster. För tillfället kan den som ansöker om bostadsbidrag tjäna 300 euro per månad utan att det påverkar bostadsbidragets storlek.

Maximibeloppet för bostadskostnader för Helsingforsbor sänks till samma nivå som för resten av huvudstadsregionen.

I Helsingfors beaktas för närvarande bostadskostnader på upp till 582 euro, jämfört med 563 euro i resten av huvudstadsregionen.

Bostadsbidrag för ägarbostäder avskaffas

Enligt regeringsprogrammet kommer det inte längre att vara möjligt att ansöka om bostadsbidrag för ägarbostäder. I detta fall kan det maximala beloppet på 465 euro för den som äger sin bostad sjunka till noll.

Enligt Jauhiainen kan det vara svårt för låginkomsttagare som äger sitt hem att klara sig utan bostadsbidrag.

– En person kan till exempel ha köpt en bostad och sedan blivit arbetslös eller fått minskade inkomster. I detta fall skulle personen inte längre vara berättigad till bostadsbidrag.

Regeringen ska också återinföra förmögenhetsgränser för bostadsbidrag.

För tillgångar på över 10 000 euro kommer 20 procent att beaktas vid fastställandet av stödbeloppet. Bostadsbidrag skulle inte längre vara tillgängligt för personer med tillgångar på över 50 000 euro.

Egendom som inte ger avkastning, såsom bilar, fastigheter och sommarstugor, kommer inte att påverkas av reformen.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets Laskuri näyttää, paljonko asumistuki putoaa – opiskelijalle ja asunnonomistajalle tulos on karu skriven av Kosma Rönkä, Joel Kanerva och Venla Tirkkonen. Översättningen och bearbetningen är gjord av Anna Hedström. Översättning av räknaren är gjord av Daniel Storgårds.

Diskussion om artikeln