Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Företag vill sälja vallfoder från Finland till Mellanöstern: ”Vi har för stor spannmålsproduktion i Finland”

Uppdaterad 12.07.2023 08:10.
En åker där det odlas havre.
Bildtext I Finland odlas mycket spannmål, eftersom alla växtodlingsgårdar inte har djurgårdar att sälja vallfoder till i närheten.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Företaget Golden Fields vill sälja hö och vallfoder från Finland till djurägare i Mellanöstern. Jordbrukare i Åboland välkomnar idén, men i år går all skörd till inhemska djurgårdar.

Tidigare har djurägare i arabländerna köpt foder från USA och Sydeuropa, men torkan leder till att djurägarna nu vill köpa foder från länder längre norrut. Företaget Golden Fields affärsidé är att sälja vallfoder och spannmålsfoder till arabländerna samt Japan och Korea. Sedan tidigare har företaget fabriker i Estland och Litauen och en fabrik väntas öppna i Humppila i Finland i början av nästa år.

– Vi har för stor spannmålsproduktion i Finland och därför är också priserna på spannmål lägre i Finland jämfört med Mellaneuropa. Det finns alltså rum för vallproduktion i Finland och då skulle bönderna också få en bättre inkomst, säger Risto Uusitalo, som är verkställande direktör för Golden Fields i Finland.

En man på en åker.
Bildtext Risto Uusitalo ser många fördelar för finska odlare med att sälja foder till arabländer.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Även om det innebär långa transporter, så är affärsidén hållbar, tycker Uusitalo.

– Vi transporterar vallfoder på fartyg i fyrtio fots containrar som rymmer 22 tons balar. Fartyg är ett mycket hållbarare alternativ i jämförelse med flyg- eller biltransporter, säger Uusitalo.

Bra för växtföljd och markstruktur

För tillfället har företaget kontrakt med 40 jordbrukare men de behöver tiotals fler. Därför åker Uusitalo runt och försöker hitta fler odlare som är intresserade av idén.

Nyligen deltog Uusitalo i Pro Agria Finska Hushållningssällskapets fältträff i Nagu. Finska Hushållningssällskapets direktör Bjarne Westerlund tycker att det här är en intressant möjlighet för en del odlare.

– Det kunde passa för växtodlingsgårdar, som inte annars har möjlighet att odla vallproduktion som hö eller gräsensilage. Det odlas mest spannmål eller andra marknadsgrödor på många av de här gårdarna och deras åkrar skulle må bra av att få in vall, eftersom det kan förbättra växtföljden och markstrukturen, säger Westerlund.

En man framför en åker.
Bildtext Bjarne Westerlund tycker att affärsidén passar växtodlingsgårdar som inte har djurgårdar i närheten.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Stor brist på djurfoder i skärgården”

Även Finska Hushållningssällskapet ordförande Torolf Karlsson välkomnar den här möjligheten. Karlsson odlar själv säd och fodervallar på sin gård i Nagu, men åtminstone i år går allt foder han odlar till lokala djurgårdar.

– Jag tycker tanken är bra med tanke på stora spannmålsgårdar. Men så länge det finns djurgårdar kvar i skärgården, måste vi jordbrukare producera allt foder vi kan för våra djurägare här i skärgården, säger Karlsson.

En man i en gammal ladugård.
Bildtext Torolf Karlsson har inte längre några djur i sin ladugård, men allt foder han odlar säljs till närliggande djurgårdar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Karlsson har i 38 år fött upp förmedlingskalvar och hans åkrar har tidigare i huvudsak gått till att täcka foderbehovet för de egna djuren. Nu är det hans första år utan djur, men åkrarna har hans fortsatt odla eftersom många djurgårdar på ön vill köpa foder av honom. Det torra vädret gör också att efterfrågan på djurfoder är speciellt stor i år.

– All den skörd som vi hittills har balat är beställd av djurägare här i närheten. Det är stor brist på djurfoder, en stor del av djurägarna i Nagu och Korpo har kontaktat mig, säger Karlsson.

Diskussion om artikeln