Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Yrkesmilitär gav sig på två beväringar under boxningsövning, döms för misshandel – inte olaga hot att säga att man ska slänga ut en beväring på skyttebanan, bedömde rätten

Tupa,  Varusmiesten tupa,  majoitus,  viestikomppania,  Rannikkoprikaati.
Bildtext En stor del av brotten begicks på Kustbrigaden i Obbnäs.
Bild: Markku Rantala / Yle

Fem yrkesmilitärer från Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt döms till villkorligt fängelse och böter för bland annat misshandel, missbruk av förmansställning och tjänstgöringsbrott. Men många av de totalt 33 åtalspunkterna förkastades.

Sammanlagt sex personer hade åtalats för misstänkta brott som skett i Obbnäs, men också på Försvarsmaktens andra brigader runtom i Finland. Tre av de åtalade är sergeanter, och tre är översergeanter. Sammanlagt 31 beväringar var målsägande i 33 åtal.

Tre av de åtalade har varit avstängda från sina tjänster sedan november 2022. De övriga tre jobbar fortfarande som utbildare, det bekräftar Matti Linteri, stabschef på kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt.

Yrkesmilitären gav sig på två beväringar under boxningsövning

En sergeant dömdes för två fall av misshandel, fem fall av tjänstgöringsbrott och ett fall av lindrigt tjänstgöringsbrott. En andra sergeant döms för tre fall av tjänstgöringsbrott samt för missbruk av förmansställning.

Tre översergeanter döms också. En döms för missbruk av förmansställning, en döms för två fall av lindrigt tjänstgöringsbrott och ett fall av tjänstgöringsbrott, och en döms för lindrigt tjänstgöringsbrott.

En sergeant hade åtalats för missbruk av förmansställning, men åtalet förkastades, och personen frikändes.

Sergeanten som dömdes för två fall av misshandel hade fungerat som förmän för de två offren under en boxningsövning. I slutet av övningen hade den dömde gett sig på offren, eftersom han upplevde att de inte följde hans order. Båda offren hade sagt till honom att de inte ville boxas, men trots det hade sergeanten slagit dem i ansiktet. Båda fick blåtiror, den ene började blöda.

Inte olaga hot att säga att man ska slänga ut en beväring på skyttebanan

Samma sergeant var också åtalad för olaga hot, då han hade hotat att slänga ut en beväring på skyttebanan i samband med en skjutövning. Västra Nylands tingsrätt bedömde ändå att det inte var frågan om olaga hot. Detta eftersom de berörda inte uppfattat att det var seriöst menat. Den åtalade dömdes däremot för tjänstgöringsbrott för samma fall.

I ett annat fall hade samma sergeant tagit tag i en bevärings stridsväst och flyttat denne flera meter på ett sätt som beväringen upplevde som våldsamt. Incidenten skedde i samband med en övning i strid i bebyggelse, efter att den åtalade upplevde att beväringen inte kontrollerat ett rum tillräckligt noggrant

Sergeanten åtalades för 16 olika brott och dömdes för åtta av den. Rätten friade den åtalade på de åtta övriga punkterna eftersom de ansåg att det inte gick att bevisa att den åtalade betett sig på ett sätt som var obefogat våldsamt i förhållande till övningen som pågick.

Diskussion om artikeln