Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Brottsmisstanke: Anställd vid socialen i Lovisa snokade i patientuppgifter

På bilden ses händer på ett tangentbord.
Bild: Brian Jackson / AOP

Den misstänkta jobbar inte längre för Östra Nylands välfärdsområde men var anställd vid socialväsendet i Lovisa.

En anställd vid Östra Nylands välfärdsområde misstänks för att ha öppnat och studerat klienters uppgifter i välfärdsområdets klientdatabas utan lov.

Den misstänkta personen har öppnat och studerat uppgifterna och i vissa fall också gjort ändringar i dem. Filerna har inte varit anknutna till den misstänktas arbetsuppgifter.

Sammanlagt handlar det om högst ett tjugotal klienter inom socialväsendet i Lovisa.

Fallet undersöks nu som en dataskyddförseelse och ska ha inträffat i våras.

Välfärdsområdet beklagar

Fallet uppdagades i samband med en intern granskning. Östra Nylands välfärdsområde ser allvarligt på det skedda.

”Vi beklagar djupt att en person som har jobbat hos oss har kränkt våra klienters dataskydd och agerat osakligt”, säger social- och hälsovårdschefen Annika Immonen i ett pressmeddelande.

Välfärdsområdet kommer omedelbart att kontakta alla dem vars uppgifter kan ha kränkts.

Välfärdsområdet har anmält förseelsen till dataombudsmannen och ärendet blir också ett fall för polisen.

Just nu finns inget som tyder på att uppgifter skulle ha spridits vidare till andra utomstående eller till offentligheten.