Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Spannmålsandelslag från västra Nyland vill locka medlemmar från Åboland: ”På det här sättet får vi ett lite bättre pris till våra medlemmar”

Uppdaterad 18.07.2023 11:50.
En åker med havreodling.
Bildtext Torkan är en stor utmaning för många spannmålsodlare i år, men ett andelslag kan förhandla fram ett bättre pris för odlarna.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Spannmålsböndernas andelslag A-Spannmål utvidgar sin verksamhet till Åboland och östra Nyland. Bättre spannmålspris och gemensam anskaffning av förnödenheter ger bättre villkor för odlarna.

Andelslaget A-Spannmål har sedan 90-talet jobbat för att spannmålsbönder i Västra Nyland ska få bättre pris för sina produkter. Som bäst håller andelslaget på att utvidga till Åboland och östra Nyland.

– På Kimitoön har vi redan fått många nya medlemmar. Det är det svenskspråkiga kustområdet som vi vill jobba mer för. Det är ett område som är ganska lika både när det gäller kultur och odling, säger Peter Österman på A-Spannmål.

En man framför en åker.
Bildtext Peter Österman jobbar med att utveckla A-Spannmåls verksamhet.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Gemensam upphandling ger bättre pris

Andelslaget A-Spannmål grundades av odlare i västra Nyland då spannmålspriserna sjönk drastiskt i samband med inträdet i EU år 1995. Även om det finns andelslag för specialodlingar tippar Österman att A-Spannmål är det andelslag som verkat längst inom spannmålssektorn. Ett finskspråkigt andelslag för spannmål, Villa Tavastia, grundades först 2016.

– Vi har en gemensam försäljning där vi samlar ihop en större mängd av olika sorters spannmål som vi analyserar noggrant. Sen ger vi alla uppköpare en möjlighet att bjuda på spannmålen. Till exempel i vintras sålde vi ungefär 5000 ton spannmål till uppköpare via upphandling. På det här sättet får vi ett lite bättre pris till våra medlemmar, säger Österman.

Dessutom köper andelslaget gemensamt in olika förnödenheter som exempelvis olja, kalk, gödsel och växtskyddsmedel.

A-spannmål jobbar också för att utveckla handeln av spannmål, bland annat genom att prissäkra sina produkter.

– Via börskontrakt kan man sälja sin skörd på förhand, det är ett ganska bra sätt för odlarna att prissäkra sin skörd. Den möjligheten saknas för tillfället i Finland, tidigare hade vi två banker som erbjöd de här kontrakten, men de har båda slutat med det, säger Österman.

Stora variationer i gödselpriset

För tillfället har andelslaget ungefär 160 odlare. Odlare kan antingen bli medlem på årsbasis eller delägare. Under sommaren har jordbrukare i Åboland fått bekanta sig med andelslaget på Pro Agria Finska Hushållningssällskapet fältträffar.

– Vi vill ge en möjlighet för odlarna här att bli bekanta med A-Spannmåls verksamhet och gå med om det finns intresse och på det sättet kunna få bättre prisförhållanden, säger Finska Hushållningssällskapet direktör Bjarne Westerlund.

Något som väckt diskussion bland odlarna är gödselpriserna, som varierat mycket under det senaste året.

– Många har köpt in gödsel till ett högt pris och nu ser skörden ut att åtminstone delvis torka bort, samtidigt som priserna på spannmål har gått ner, så det gör att den här ekvationen blir ganska svår, säger Westerlund.

En man framför en åker.
Bildtext Bjarne Westerlund säger att de höga gödselpriserna varit en utmaning för många jordbrukare i år.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Diskussion om artikeln