Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"EU vill vräka julgubben" – samlingspartist i tvivelaktig kampanj mot EU-lag vars öde avgörs i dag

Uppdaterad 12.07.2023 09:18.
Omröstning i Europaparlamentet i Strasbourg
Bild: European Union 2022 - Source : EP

Europaparlamentets mest inflytelsefulla politiska grupp driver en hård kampanj mot lagförslaget om att restaurera natur. Höga kostnader väcker kritik i Finland.

Ifjol lade Europeiska kommissionen fram ett förslag på en förordning om att förbättra den biologiska mångfalden i Europeiska unionens medlemsländer. I dag avgörs förslagets öde när Europaparlamentet röstar om saken i plenum.

Om parlamentet fäller förordningen, skickas lagen tillbaka till EU-kommissionen för ny beredning.

Europaparlamentets mest inflytelserika grupp, Europeiska folkpartiet (EPP), motsätter sig förslaget med en hård politisk kampanj. På Twitter påstår de att delar av Helsingfors skulle måsta rivas och att Rovaniemi måste jämnas med marken om förslaget skulle gå igenom.

Finland förhåller sig också kritiskt emot förslaget. Skogsfrågor, brist på nationellt handlingsutrymme och framför allt de höga kostnaderna har väckt debatt. Därför valde Finland att rösta emot hela förslaget då ministerrådet slog fast sin ståndpunkt. Finlands officiella linje i frågan ställer krav på förändringar i förslaget.

Mera natur betyder inte att Rovaniemi måste rivas

Förordningen skulle fastställa bindande mål för medlemsländerna för att återställa ekosystem i naturen. Det är ett konkret försök på att öka på den biologiska mångfalden, vilket är en del EU:s biodiversitetsstrategi och någonting EU har förbundit sig till på FN-nivå.

Förordningen skulle göra det obligatoriskt för medlemsländerna att restaurera olika naturområden som skogar, jordbruks- och torvmarker, samt hav och sjöar. Ett mål är att medlemsstaterna ska öka mängden grönområden i städer med en yta som motsvarar 5 procent av alla städer och förorter senast år 2050.

Att Rovaniemi skulle måste rivas och att samma skulle gälla områden i Helsingfors stämmer ändå inte.

Fastän Rovaniemi är stort till ytan, är det endast det bebodda stadsområdet som räknas i förslaget. Mängden grönområden ska öka med en yta som motsvarar 5 procent av stadsområdena. Då är det 5 procent av stadsområdena i Rovaniemi som ska bli grönområden och inte 5 procent av hela Rovaniemi, som till stora delar redan består av skog.

”Om människor tror på dem, skadas hela politiken”

– EPP:s sätt att kritisera lagförslaget har förlorat alla sina proportioner, säger Europaparlamentarikern för SFP, Nils Torvalds.

Också Europaparlamentarikern för Vänsterförbundet, Silvia Modig, har berättat till Svenska Yle att hon aldrig sett så mycket lögner och desinformation i politiken.

Enligt Torvalds är kampanjen en taktik för att försöka vinna stöd inför det kommande Europaparlamentsvalet, som ordnas i juni nästa år.

– Europavalet närmar sig och man kan se att vissa politiker försöker vinna förtroende. I den här saken tror jag att EPP har räknat fel.

Han är förvånad över att EPP inte förstår sig att se kallt och kyligt på förslaget. Enligt Torvalds kommer det att lämna sina spår.

Suuri Vaalikeskustelu 25.01.2018, TV1. Nils Torvalds
Bildtext Europaparlamentarikern Nils Torvalds är oroad för att en missledande kampanj mot förslaget minskar på tilltron till hela politiken.
Bild: Derrick Frilund / Yle

– Om människor faktiskt tror på det som EPP påstår att kommer att hända till Rovaniemi, så skadar det hela politiken. Både tilltron och trovärdigheten kommer att påverkas.

Det påverkar allas försök att främja naturen, säger han.

Europaparlamentariker är inte överens: ”Jag har aldrig sett så mycket lobbning, det är smaklöst”

Petri Sarvamaa, Europaparlamentariker för Samlingspartiet och del av EPP-gruppen, tar inte ställning till om det stämmer att Rovaniemi måste jämnas med marken. Men han tar ställning till själva förslaget.

– Det som stämmer är att lagförslaget är oerhört dåligt förberedd av kommissionen. Hela förslaget är strunt, säger Sarvamaa.

Också enligt Torvalds, är det uppenbart att kommissionen haft bråttom i sin bedömning av följderna av förslaget. Han säger att rapporterna är slarvigt gjorda.

– Det gör att parlamentet får ett stort ansvar. Rapporterna och följderna tolkas på många olika sätt, vilket väcker mycket känslor, säger Torvalds.

Vi i EPP-gruppen är inte emot att arbeta för biologisk mångfald. Men vi är emot ett lagförslag som behandlar alla medlemsländer som om de skulle vara likadana

Petri Sarvamaa, Saml

Enligt Sarvamaa går det inte att påstå att förslaget nu blivit politiskt på grund av EPP-gruppen. Han menar att förslaget har varit politiskt från början.

– Vi i EPP-gruppen är inte emot att arbeta för biologisk mångfald. Men vi är emot är ett lagförslag som behandlar alla medlemsländer som om de skulle vara likadana.

Elsi Katainen, Europaparlamentariker för Centerpartiet, förhåller sig också kritiskt. I ett e-postmeddelande till Svenska Yle skriver hon att det som behövs för att förbättra den biologiska mångfalden är en lagstiftning som tar i hänsyn till de olika nationella utgångspunkterna. Det förslaget som det röstas om imorgon, är därför inte realistiskt, skriver hon.

EPP har officiellt tagit ställning mot förslaget, men alla i gruppen är inte överens.

Sirpa Pietikäinen, som också sitter i EPP-gruppen och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, är upprörd över gruppens kampanj.

– Det är frågan om fullständig desinformation i kampanjen som de driver, säger Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen.
Bildtext – Jag kan inte acceptera den EPP:s gruppens politik, säger Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

Om kampanjen: ”Lögner och överdrift”

Enligt Pietikäinen är EPP:s påstående om att jultomten måste flytta på grund av lagförslaget är smaklöst. Att delar av Helsingfors måste rivas, stämmer inte heller.

– Det är ett försök att skrämma människor. Det är totalt ansvarslöst.

Vad kostnaderna blir för Finland, om förslaget går igenom, har också varit överdrivna.

– Att vara tvungen att betala för biodiversiteten och klimatförändringen i framtiden, kommer att kosta tio gånger mera, än vad det kostar att restaurera natur just nu.

Hon berättar att det har varit tungt att vara med i gruppen som driver en kampanj baserad på lögner.

– Att spela politik med biodiversiteten och naturen, kan jag inte acceptera, säger Pietikäinen.

Om omröstningen inte går igenom återgår förslaget till beredning. I Montrealavtalet, som Finland också är med i, förbinder världens sig länder till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030.

– Beredningen kan ta upp till sju år, innan medlemsländerna tar konkreta åtgärder. Då är det för sent för klimatförändringen och biodiversiteten.

Enligt Pietikäinen är det svårt att säga hur parlamentariker i EPP-gruppen kommer att rösta. Hon tror att många parlamentariker i gruppen är rädda att rösta emot gruppens officiella linje.