Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För långa väntetider på brandkåren i Kaskö

Parkerad brandbil
Bildtext Arkivbild
Bild: Johanna Ventus / Yle

Österbottens välfärdsområde måste se över räddningsverkets utryckningstider i Kaskö.

Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tar det för lång tid från att räddningsverket i Kaskö tar emot ett larm om en brand till att en enhet inleder släckningen.

Regionförvaltningsverket, RVF, har bett om en utredning av Österbottens välfärdsområde och enligt RFV visar utredningen at välfärdsområdet inte har tillräckligt med personal.

Välfärdsområdets redogörelse visar på utmaningar

Bristerna i räddningsväsendets servicenivå märks enligt RFV särskilt i brådskande räddningsuppdrag när det gäller hur snabbt den första enheten är på plats. Av den redogörelse som välfärdsområdet gett och i statistik framgår det att räddningsverket haft utmaningar att svara på brådskande räddningsuppdrag i Kasköregionen under åren 2018 till 2022.

Dessutom har räddningsväsendet i Kasköregionen inte kunnat få hjälp av brandstationerna i Närpes, Kristinestad eller Tjöck inom de tidsfrister som anges i anvisningarna för räddningsväsendet.

RFV ålägger Österbottens välfärdsområde att avhjälpa bristerna i räddningsväsendets servicenivå senast den 31 maj 2024. RFV vill dessutom att välfärdsområdet i höst ska ha en åtgärdsplan för hur räddningsväsendets servicenivå i Kasköregionen ska utvecklas och med vilken tidtabell.

Diskussion om artikeln