Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Universitetsstuderande som antagits utifrån betyg har lägre tröskel för att avbryta studierna

Tua Halen studerar på distans i sitt hem på Drumsö.
Bildtext Blivande ekonomen Tua Halen, 21, gissar att många som söker in med studentexamensbetyg saknar tillräcklig kunskap om branschen.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Personer som får studieplats på basis av betyg har lägre studiemotivation än de som får studieplats via urvalsprov. Den unga åldern är bara en av flera bakomliggande faktorer.

Den grund på vilken du fått studieplats vid ett universitet spelar roll för såväl studieframgången som studieförmågan och välbefinnandet.

De som blivit invalda utifrån betyg upplever sin studieförmåga som sämre än de som skrivit inträdesprov. De här personerna tampas också i högre grad med motivations- och attitydproblem i studierna. Dessutom överväger de oftare att avbryta studierna.

Det här framkommer av en rapport som är framtagen av Statens ekonomiska forskningscentral VATT i samarbete med Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus och det ekonomiska forskningsinstitutet Labore.

Antagningssystemet gjordes om år 2020 och då övergång man till betygsbaserad antagning. Över hälften av dem som får studieplats vid ett universitet antas nu på basis av sitt studentexamensbetyg.

Fler avhopp bland dem som antas via betyg

Enligt rapporten är det förhållandevis få första årets studerande som överväger att avbryta sina studier. Bland dem som gör det är ändå personer som antagits via studentexamensbetyg överrepresenterade.

Den största orsaken är troligtvis den unga åldern bland dem som antas utifrån betyg. Reformen har bidragit till att andelen 19-åringar som börjar studera direkt efter gymnasiet har ökat.

Betygurval 7 procent, annat urval 4,8 procent

Tua Halen studerar ekonomi vid Aalto-universitetet. Hon tror att många som söker in med sina studentexamensbetyg har bristfällig insyn i branschen i fråga och inte nödvändigtvis gör ett genomtänkt val.

Många anser till exempel att studier i ekonomi är ett tryggt val med breda möjligheter. Ekonomistudierna lockar sålunda många som inte är säkra på vad de vill.

– Många sätter ekonomi sist på listan över utbildningar och så hamnar de där, säger Halen.

Beroende på hur man söker in är man också olika förberedd inför studierna.

– Till exempel i ekonomiutbildningen har de som läser inträdeslitteraturen ett försprång när man väl sätter igång med grundkurserna.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Tua Halen tekemässä etätöitä kodissaan Lauttasaaressa, Helsinki, 7.7.2023.
Bildtext Det skulle vara bra att få tips om litteratur så att man kan bekanta sig med vad man läser under studierna, tycker Tua Halen som studerar vid Aalto-universitetet.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Behövs bättre insyn i fältet och stöd under andra stadiet

Enligt rapporten lyckas en fjärdedel av dem som börjat studera vid ett universitet under åren 2020–2022 hålla rekommenderad studietakt.

Den vanligaste orsaken till att man släpar efter är utmattning. En tredjedel av dem som släpade efter uppgav utmattning som orsak.

De som blivit invalda på basis av betyg hade generellt sett bättre psykisk hälsa och angav inte utmattning som orsak i lika stor utsträckning.

Däremot tampas de här personerna med bristande motivation och en problematisk attityd till studierna. Dessutom har distansundervisning och specialarrangemang till följd av coronapandemin ställt till det för den här gruppen.

Orsaker till att studierna dröjer.

Också vad gäller studieförmågan är skillnaden mellan antagningssätten stor, och delvis väntad.

Sambandet mellan ålder och studieförmåga är starkt. Den unga åldern bland personer som antas utifrån betyg förklarar en del, men den förklarar inte allt.

Personer som antagits via inträdesprov upplever sig överlag vara nöjdare med studierna och studieframgångarna.

Det som behövs är framförallt bättre information om utbildningarna och bättre handledning under andra stadiet och i övergångsperioden, kommer man fram till i rapporten.

Dessutom borde man erbjuda andra sätt att lära sig de färdigheter som behövs i studierna än bara avgiftsbelagda förberedande kurser – allra senast i början av studierna.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Todistuksella yliopistoon päässeet keskeyttävät muita helpommin – Tua Halen tietää kauppiksesta niitä, joille koulu on viimeinen vaihtoehto. Artikelskribent: Marjatta Rautio. Översättning och bearbetning: Sofia Wasastjerna

Diskussion om artikeln