Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bankkontoren blir färre och de som finns kvar har kortare öppettider

Kuvakollaasi pankkien logoista. Kuvassa Handelsbanken, Nordea, Danske Bank ja Osuuspankki.
Bildtext I små kommuner finns åtminstone inte flera bannkontor, i en del kommuner får kunderna ty sig till bara dikgitala banktjänster.
Bild: Sebu Björklund / Yle

Antalet bankkontor fortsatte att minska i hela landet förra året. Nu finns det bara cirka 700 kvar. Mellersta Österbotten är den enda regionen där det fortfarande finns ett bankkontor i varje kommun.

Enligt en rapport från Finansinspektionen fortsätter bankkontoren att minska i Finland.

På två år har antalet minskat med över 40 och 726 återstår. Tillgången till personlig service begränsas dessutom av kontorens kortare betjäningstider och tidsbokningspraxis.

Även om rätten till de tjänster som anges i lag kunde förverkligas i fjol så oroas Finansinspektionens avdelningschef Samu Kurri av utvecklingen.

Kurri bedömer att antalet bankkontor kommer att minska ännu mer än de nuvarande. Med det i åtanke har åtgärder redan vidtagits.

– Förra året gjorde Finansinspektionen ett lagstiftningsinitiativ om banktjänster och Finansministeriet ska överväga om det behövs ändringar i lagstiftningen.

Ärenden sköts online

Bankerna motiverar utvecklingen med att ännu färre använder kontanttjänster. Bankärenden hanteras till största delen via telefon, onlinemöten, chatt eller online.

Kundernas förändrade vanor leder också till hur hanteringen av kontanter sköts. Till exempel vid Handelsbankens tre kontor i Österbotten kan kontanter endast lyftas från Vasakontoret, säger rörelsechef Henri Lilja.

– Den ringa efterfrågan är den största anledningen till att man inte kan ta ut kontanter från fler ställen. Att underhålla tjänsten kostar banken, då även kassahanteringen, ordningsvakter och larmsystem ska vara i ordning, säger Lilja.

I början av året hade Finlands största bank, OP-gruppen, fortfarande 297 kontor i landet.

De senaste två åren har Handelsbanken och Danske Bank inte lagt ner några kontor i till exempel Österbotten. Inga stängningar är heller planerade inom den närmaste framtiden.

Handelsbanken har för närvarande över 20 kontor i hela landet. Tre av dem finns i Vasa, Seinäjoki och Jakobstad.

Nordea har haft samma antal kontor de senaste åren.

Det finns elva Nordea-kontor i de Österbottniska landskapen men kassatjänster i endast Vasa och Seinäjoki.

Byarna förlorat mest

Det är mest byar och mindre kommuner som drabbas då bankerna stänger sina bankkontor.

Till exempel stängde Mellersta Österbottens Andelsbank tre bankkontor i småstäder för ett år sedan.

I år finns det inga planer att minska kontoren eller kassatjänsterna.

OP Mellersta Österbotten har cirka 63 000 kunder. Enligt vd Jyrki Rantalas uppskattning använder ett hundratal av dem kassatjänsterna.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas Pankkikonttoreiden harveneminen jatkuu – Finanssivalvonta jo huolissaan perinteisten palveluiden vähentymisestä.