Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kampen mot de invasiva arterna är långt ifrån över: ”Vi önskar att fler skulle delta”

Kvinna håller i och tittar på en älgört.
Bildtext Borgbacken i Borgå är ett viktigt kulturhistoriskt ställe och därför är det särskilt viktigt att skydda området från invasiva växter.
Bild: Maria Strandvik / Yle

I Borgå och hela Finland pågår bekämpningen av främmande arter ständigt under sommaren. Vid bland annat Borgbacken har stadens sommararbetare jobbat hårt för att slippa jättebalsamin, lupin och vresros.

– Vi har flera årtionden av bekämpning framför oss, skrattar Jaana Öhman som är parkarbetsledare vid Borgå stad.

De invasiva främmande arterna i naturen är inte lätta att bli av med. Särskilt vresrosen är en knepig växt enligt Öhman, eftersom den är tidskrävande.

De växter som främst bekämpas i Borgå just nu är jättebalsamin, blomsterlupiner och vresrosor. De farliga jättelokorna har staden lyckats rätt så bra med att hålla borta.

Jättebalsamin i förgrunden.
Bildtext Den rosafärgade jättebalsaminen må se fin ut, men den måste bort så att den inte förstör för andra.
Bild: Maria Strandvik / Yle

– Av vresrosen har vi ganska mycket kvar men vi försöker hela tiden få dem att minska, säger Öhman.

Många kan tycka att även de invasiva arterna ser fina ut, men i själva verket sprider de sig alltför snabbt och förstör för andra växter och insekter. Därför är det viktigt att de tas bort i god tid, innan de sprider sig vidare.

Vi träffar Jaana Öhman vid en lugn stig mellan stora och lilla Borgbacken, och här har de jobbat en hel del under sommaren för att minska på antalet invasiva växter. Jättebalsamin, som vi hittar en del av längs med stigarna på Borgbacken, fröar mycket och därför försöker Öhman och sommararbetarna att få bort dem genast.

Stig vid Borgbacken i Borgå.
Bildtext I sommar är det vid Borgbacken och Uddas som de stora projekten med att ta bort jättebalsamin utförts. Växten trivs nära dikena och vattendragen.
Bild: Maria Strandvik / Yle

– Det är jätteviktigt att få bort jättebalsamin från Borgbacken eftersom det här är ett viktigt kulturställe i Borgå. Maren försöker vi också beskydda.

Även i Uddas har det funnits väldigt mycket jättebalsamin, vilket utgjort ett stort projekt under sommaren. Senare under dagen ska stadens sommararbetare också åka till ett område i Gammelbacka där jättebalsamin förekommer.

Borgå är med i ett riksomfattande projekt mot de invasiva arterna för tredje året i rad. Ett gäng från Borgå stad har deltagit i den så kallade solotalkot-insatsen, men utöver det har det inte varit många ivriga frivilliga bekämpare.

Skylt över jättebalsaminsbekämpning.
Bildtext Sådana här skyltar går att hitta på olika ställen i Borgå, bland annat då man vandrar längs med stigarna på Borgbacken.
Bild: Maria Strandvik / Yle

– Vi önskar att de skulle finnas flera som skulle kunna delta men jag förstår också att folk har annat att göra, särskilt under sommaren, säger Öhman.

Ifall man är intresserad av att ställa upp som frivillig så kan man gå in på stadens hemsidor eller till exempel ta kontakt med Jaana Öhman direkt. Här ser du områdena där invasiva arter behöver bekämpas. Det finns sammanlagt 11 talkoplatser i Borgå.

Då man handskas med växterna är det viktigt att man gör det på rätt sätt för att förhindra att de sprids ännu mer. Ifall man stöter på invasiva växter med mogna frön på de allmänna talkoplatserna, kan man föra dem i sopsäckar till stadens parkdepå som ligger på Sjötullsgatan 5-7.

Om man vill bekämpa arter på privat mark behöver man ha markägarens tillstånd. Från privathushåll kan man föra växtavfall med mogna frön till Rosk n' Rolls avfallsstationer, så länge som innehållet är under två kubikmeter.