Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I Vanda å kan du hitta både mussla och mikro – följ med på ett paddlingsäventyr

Uppdaterad 18.07.2023 07:20.
Över forsarna är det bästa att bära kajaken – eller lära sig forspaddling. - Spela upp på Arenan

Vid lågt vatten skrapar stenarna kajaken, och paddlaren får vara beredd på att hoppa ur och traska längs bottnen. Men också mitt i den torra sommaren går det att ta sig vattenvägen från Nurmijärvi ända till Gammelstadsforsen.

Vanda å sträcker sig från Hausjärvi i Egentliga Tavastland ut till havet i huvudstaden.

Huvudfåran rinner genom Hausjärvi, Riihimäki, Hyvinge, Nurmijärvi, Tusby, Vanda och Helsingfors. Den är nästan 100 kilometer lång.

Svenska Yles reportrar Heini Rautoma och Roy Mäki-Fränti paddlade i två dagar norrifrån söderut för att upptäcka ån, som gett namn åt en av landets största städer.

Två personer står vid kajaker på torra land med paddlar intill.
Bildtext Reportrarna Roy Mäki-Fränti och Heini Rautoma gav sig ut på ån från Myllykoski i Nurmijärvi. På startbilden är det fortfarande lätt att le.
Bild: Heini Rautoma

Vantaa är både by och stad

Det hade varit möjligt att starta ännu längre norrut, men riktigt från början är ån inte kajakvänlig. Därför paddlade reportrarna cirka 45 kilometer från Nurmijärvi till Helsingfors – där åstranden utgör Natura 2000-område.

I norra ändan av ån finns byn Vantaa. Den fanns där långt innan staden fick namnet Vantaa, alltså Vanda.

I själva verket är det ån som först burit namnet, som enligt vissa teorier kan härledas från de finska orden ”vanajan taa”, alltså bakom det smala vattendraget. Det är det perspektivet tavastlänningarna sett ån från, och från de tavastländska skogarna har stock flottats ut till hamnarna ända fram till 1950-talet.

Karta över Vanda å.
Bildtext Här ser du hur Vanda ås huvudfåra snirklar sig genom flera kommuner ut till havet.
Bild: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Vid ån har också funnits flera kraftverk och sågar.

Namnet Wanda förekommer på svenska kring Vandaforsen, intill nuvarande Ring III i västra Vanda. Där grundades år 1830 ett järnbruk som fick namnet Wanda bruk.

Bäst att bära kajaken över forsarna

Vid vårflödet strömmar vattnet starkare än på sommaren. Det gör det lättare att paddla, men ställvis kan strömmen vara farlig.

Det gäller att se upp vid forsarna både då strömmen är stark och då vattnet är lågt. Alla forsar går inte att paddla genom.

Forsar finns ett tiotal längs rutten. Mellan Myllykoski och Gammelstadsforsen finns bland annat Vandaforsen och Långforsen med dammkonstruktioner.

På videon ser du rutten från Nurmijärvi till Helsingfors. - Spela upp på Arenan

Forspaddlingsguiden Thomas Wikström visar reportrarna rätt paddeltag vid forsarna. Det gäller att använda hela kroppen och sticka in paddeln väldigt nära båten, för att få tillräckligt kraft. Vattnet är nämligen en stark motståndare, och det blir snabbt svettigt att paddla motströms.

– Vi forspaddlare brukar börja med att scouta omgivningen. Det är viktigt att man tar sig an forsar enligt egen kunskapsnivå. En tumregel är att du, för att paddla en fors, behöver vara beredd att simma i den, säger Wikström.

Två kajakpaddlare tar sig fram genom en buskig å.
Bildtext Stock och sten gjorde färden lämpligt utmanande. Här har grenarna kapats så att det går smidigt att komma förbi trädet.
Bild: Heini Rautoma

Reportrarna får lov att byta till upplåsbar och rundare modell av farkost vid forsen. Det blir att låta kajakerna vila och hoppa in i packraften, som är kortare och lättare att styra.

Wikström berättar att allt fler som vandrar till exempel i Lappland bär med sig uppblåsbara packraft-båtar i rinkan. Då de ska över ett vattendrag blåser de upp båten och paddlar över.

– Alla tänker inte på säkerheten. Det är också viktigt att ha rätt utrustning: åtminstone hjälm och rätt sorts flytväst.

En stenig fors med lågt vatten.
Bildtext Vid Vandaforsen sattes kajakerna åt sidan, och en lektion i forspaddling genomfördes med packraft på ett begränsat område.
Bild: Heini Rautoma

När det gäller Vandaforsen ser Wikström två utmaningar: den låga vattennivån i juli gör forsen stenig, och dessutom gäller det att akta byggarbetsplatsen där bron vid den gamla filfabriken renoveras.

– Så långt ska vi inte åka, för vi vet inte vad som finns där, säger Wikström och hänvisar forspaddlingsadepterna till Vandaforsens västra strand, där vattnet efter ett forsavsnitt samlas i en lugn bukt.

– Allt som människan har byggt måste man se upp för. Här kan till exempel finnas järnstänger, säger Wikström och fiskar upp en rostig metallkrok ur vattnet.

Vyn från en kajak utöver en brunåaktig å omgiven av grönskande lövträd.
Bildtext Söder om Vandaforsen är ån till stor del bred och lättpaddlad.
Bild: Heini Rautoma

Hur rent är vattnet?

Åns vatten är brunt. Vattenkvaliteten är ändå betydligt bättre än vad den varit under gångna årtionden.

– Vid Vanda ås utrinningsområde är det till stor del lerjordar. När det regnar sköljs lera ner i ån. Många tänker att det gör att vattenkvaliteten dålig, men det är en naturlig egenskap, säger Paula Luodeslampi, som är vattendragssakkunnig vid Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen.

Däremot rinner en hel del smutsvatten ner i ån. Och folk kastar en massa skräp i ån – till och med hushållsmaskiner, så som mikrovågsugnar.

Föreningen har arbetat för att förbättra vattenkvaliteten i ån sen år 1963. På den tiden rann ungefär hälften av avloppsvattnet från industri och bostadsområden i ån utan att renas.

– Då var forsforhalterna höga och tidsvid var vattnet syrefattigt, berättar Luodeslampi.

Två kajaker vid stranden av en stenig å på sommaren.
Bildtext Aningen stenigt vid lågvatten – gör dig beredd att stiga ur kajaken vid Långforsen.
Bild: Heini Rautoma

I dagens läge är vattnet helt okej; tillfredsställande, enligt vattenskyddsföreningen.

– Avloppsvattnet renas mer effektivt. Men ån belastas av jordbruket och av bostäder som inte är kopplade till avloppsnätverket.

Från Nurmijärvi till Helsingfors är ån Natura 2000-område, bland annat för att skydda de 30 000 musslor som bor där.

En kvinna i neonfärgad väst vid ett vattendrag.
Bildtext Vattendragssakkunnig Paula Luodeslampi hade hellre rekommenderat Kervo å för paddlingen. Ändå önskade hon de envisa paddlarna lycka till vid starten söder om Myllykoskiforsen i Nurmijärvi.
Bild: Roy Mäki-Fränti

Vädret inverkar mycket. Under regniga år är belastningen stor och ån blir övergödd.

Då Svenska Yle paddlar längs ån märker vi stundvis att vattnet luktar avlopp.

Enligt Luodeslampi fanns det inte vid den tidpunkten uppgifter om att avloppsvatten skulle ha släppts ut i ån. Men kraftiga regn efter en längre torrperiod gör sitt.

– Vid kraftiga regn sköljs organiska ämnen såsom djuravföring med dagvattnet ut i ån. Det kan förklara lukten.

Vattenskyddsföreningen har röjt stockar och andra hinder så att paddlingsrutten blir smidigare.

Trots att reportrarna i julitorkans låga vatten får lyfta kajakerna ett par gånger och skippa en del steniga forsar, är resan smidig. Det märks att rutten rensats från hinder; här och där går det att paddla under eller förbi ett större träd, vars grenar beskurits prydligt.