Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan man i framtiden ringa videosamtal till nödnumret 112? Säkert någon dag – men dit är det ännu en god bit

Man i kavaj och hörlurar sitter bakom datornskärmar
Bildtext Regeringen vill göra det möjligt att ringa videosamtal till Finlands nödcentraler.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ingenstans i världen kan man ännu ringa videosamtal till nödcentralen, men i Finland ska nu möjligheterna till framtida nödsamtal med video utvärderas.

I det färska regeringsprogrammet är det skrivet att man under regeringsperioden ska utvärdera möjligheten att utnyttja videosamtal i samband med nödanmälningar.

Hur nödvideosamtalen skulle ringas är fortfarande helt öppet. De kommer ändå knappast att se ut som vanliga Facetime- eller Whatsapp-samtal, eftersom frågor om patientsäkerhet och informationsskydd är avgörande faktorer.

Graf om nödamnälningarna 2022. 75% verkliga nödsituationer, 24% misstag eller oavsiktliga alarm, 1% busringningar och osakliga samtal
Bildtext Majoriteten av nödanmälningarna 2022 ledde till att första hjälpen tillkallades.

Frågor om dataskydd gör nödvideosamtalen till en knivig fråga

Enligt EU:s förordningar ska en nödanmälan som görs via videosamtal också besvaras med ett videosamtal. Det här innebär utmaningar för larmcentralerna som på grund av säkerhetsfrågor och larmcentralernas lokaler i dagsläget inte har möjlighet att ringa videosamtal.

Arttu Perttula, chef för nödcentralsverkets utvecklingsavdelning, funderar också på hur räddningscentralens personal skulle kunna påverkas av eventuella framtida videosamtal.

– För oss är räddningspersonalens arbetstrivsel väldigt viktig. Bild- och videomaterial kunde möjligen medföra nya utmaningar i den meningen att bilderna eller vidematerialet kan vara ännu mer betungande eller traumatiserande än ett traditionellt telefonsamtal, säger Perttula.

Med möjliga videosamtal kommer även frågor om datasäkerhet. Datasäkerheten måste kunna säkerställas med hänsyn till identifierbara personer på videon.

– Ur teknisk synvinkel måste vi spela in alla samtal. Om vi börjar använda oss av videosamtal kommer inspelningarna att kräva ganska stor kapacitet, säger Perttula.

Officiella nödvideosamtal används ännu ingenstans

Då nödcentralsverket överväger möjliga framtida nödvideosamtal måste också EU:s tillgänglighetsdirektiv beaktas.

Enligt direktivet ska videosamtal alltid ha möjlighet till textinmatning i realtid. Den här tjänsten kommer att anslutas till de traditionella nödsamtalen om ett par år.

I Finland testar larmcentralen just nu ett pilotprojekt där videosamtal används mellan personer som talar teckenspråk och tolkar.

Artikeln är en översatt och bearbetad version på finska Yles artikel Voisiko hätänumeroon soittaa tulevaisuudessa videopuhelun? Varmasti joskus, mutta matkalla on vielä paljon muttia.