Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mörskom säger nej tack till gruvbolag som vill leta malm på kommunens område

I juni godkände Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ett så kallat förbehåll för beredning av malmletningstillstånd.

Det är gruvbolaget Rio Tinto Exploration som är intresserat av att leta efter malm på ett område som sträcker sig över Mörskom, Askola, Pukkila, Orimattila och Mäntsälä.

Förbehållet betyder i praktiken att gruvföretaget är först i tur att få ansöka om malmletningstillstånd på området.

Nu har Mörskoms kommundirektör Esa Ukkola lämnat in en omprövningsbegäran till förvaltningsdomstolen. Pukkila har gjort samma sak redan tidigare.

Enligt Ukkola finns det i kommunen ett brett politisk samförstånd i frågan.

Relaterat

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

Välfärdsområdet söker lösning för tandvården för 2024.

Mörskom säljer en del av sina fastigheter

Mörskom kommunfullmäktige beslutade på måndagen att sälja ämbetshuset, Kankböle stenskola och Kankböle träskola.

De ändringsförslag som kom in fick inte understöd, enligt kommundirektör Esa Ukkola.

Kankböleskolorna kan läggas ut till försäljning tidigare än ämbetshuset.

Vad gäller det måste Mörskom först hitta alternativa kontorslokaler för kommunens personal.