Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

LNG-terminalen stör grannarna i Ingå – Gasgrid beklagar och lovar bullerbekämpning om det behövs

LNG-fartyget Exemplar anlände till Ingå hamn den 28.12.2022.
Bildtext LNG-terminalfartyget Exemplar anlöpte Ingå strax före årsskiftet.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Den flytande LNG-terminalen i Joddböle i Ingå stör grannarna med sitt buller. Gasgrid beklagar problemen och lovar utreda om bullret är oskäligt.

I ett meddelande på Ingå kommuns webbplats berättar Gasgrid om den rikliga responsen de har fått. Bolaget tackar för responsen och ber berörda att fortsätta sända information om bullret.

Bland annat tidningen Västra Nyland har berättat om grannarna som överraskats av bullerproblemen (bakom betalmur).

Karta över västra Nyland med ingå och Joddböle utmärkt på kartan
Bildtext Joddböle i Ingå är ett hamn- och industriområde men bullret från Exemplar stör de grannar som finns i närheten av området.

”Respons från näromgivningen är en värdefull och viktig informationskälla, och vi vill gärna höra om det finns mer detaljerade uppgifter om datum och klockslag för särskilt kraftiga bullertoppar eller smällar, eftersom detta kommer att hjälpa oss att ta reda på källorna och orsakerna till dem och att fortsätta att bekämpa dem”, skriver Gasgrid. Respons kan skickas per e-post till adressen info@gasgrid.fi.

I augusti (16.8) ordnas sedan ett invånarmöte i Ingå. Om alla bullermätningsresultat inte är klara då, ordnas ett nytt möte senare.

Det var bråttom

Gasgrids LNG-terminal inledde sin verksamhet i hamnområdet i Ingå i januari. Det var bråttom eftersom fossilgasen höll på att ta slut sedan energiimporten från Ryssland mer eller mindre upphört. Det i sin tur berodde på Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Innan terminalfartyget för flytande fossilgas, LNG, togs i bruk, gjordes en teoretisk modellering av bullret som fartyget kunde uppskattas skapa. Myndigheterna, i det här fallet Närings-, trafik- och miljöcentralen, krävde att bullret från terminalen och bullret från omgivningen mäts på riktigt när terminalen väl är i gång.

En del av de krävda nya mätningarna har nu gjorts men andra pågår fortfarande. Resultaten är inte klara.

Gasgrid skriver att reglerna för hur och när man kan mäta omgivningsbuller är strikta och det har därför varit svårt att få dem utförda.

Gasförbrukarna, särskilt inom industrin och inom el- och värmeproduktionen, behöver gas regelbundet, så terminalen måste vara i drift dygnet runt varje dag under året

Gasgrid

Men när resultaten av mätningarna är klara och man har lyckats klura ut vad som orsakar vad, kan man börja planera hur bullret kan bekämpas där det behövs.

För LNG-terminalen i Ingå hamn gäller miljötillståndet för Fortums hamn i Ingå. Fortum övervakar att det följs och Fortum övervakas sedan av den statliga myndigheten NTM-centralen i Nyland.

Gasgrid intygar att de hela tiden följer med situationen och samarbetar med LNG-terminalen, med Fortum, med Ingå kommun och med myndigheterna.

Terminalen i drift 24/7

Gasgrid påminner också om att LNG-terminalen behövs.

”Gasförbrukarna, särskilt inom industrin och inom el- och värmeproduktionen, behöver gas regelbundet, så terminalen måste vara i drift dygnet runt varje dag under året. Terminalen tryggar också hushållens tillgång till gas och tryggar därmed försörjningsberedskapen i hela Finland.”

Hav och skärgård.
Bildtext Buller kan höras långa vägar över vatten.
Bild: Camilla Forsman

LNG-fartyg anländer enligt Gasgrid till terminalen för lossning av flytande fossilgas cirka en till tre gånger per månad.

Lossning av ett LNG-fartyg tar vanligen ungefär ett dygn. När LNG-lasten förs in i terminalen återförångas den flytande gasen i terminalen till gas, varefter gasen överförs via en lastarm och ett drygt två kilometer långt förbindelserör till det överföringsnät för naturgas som drivs av Gasgrid Finland och därefter vidare till användarna.

Gasgrid: Fossilgasen behövs i Finland och Östersjöområdet

Fossilgas från Ingå levereras inte enbart till Finland.

”Utöver Finland betjänar terminalen också i större utsträckning Östersjöområdets behov.”

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag med systemansvar för överföringssystemet i Finland.

Gasgrid Floating LNG Terminal Finland är Gasgrids dotterbolag och ansvarar för driften av den flytande LNG-terminalen i Ingå.

Diskussion om artikeln