Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trafiken på Runebergsgatan har stängts av

Helsingforspolisen meddelar på Twitter att trafiken har stängts av på Runebergsgatan mellan Södra järnvägsgatan och Malmbrinken.

Trafiken dirigeras åt båda hållen via Fredriksgatan. Trafiken mot Malmgatan styrs via Södra järnvägsgatan.

Polisen skriver att arrangemangen inte påverkar trafiken just alls samt att de är i kraft till torsdag kväll.

Relaterat

En nedsmutsad grön utomhustoalett innifrån.

Jenny och Robert jobbar med droganvändare: Missbrukare för en ständig kamp för sin överlevnad

Finland hör till de länder i Europa där flest unga dör som en följd av drogmissbruk. Svenska Yle följer med några av de som jobbar med missbrukare på Helsingfors gator.

Nytt spårvagnsprojekt i Helsingfors kan börja byggas år 2026

Spårvagnsplanerna i västra Helsingfors går framåt.

Till projektet hör snabbspårvagnslinjen som ska gå från Helsingfors centrum till Munksnäs och via Haga ända till Gamlas. Nya spåvagnsförbindelser planeras också i Tölö och Kampen.

Stadsmiljönämnden ska behandla projektplanen nästa tisdag (5.12). Planen är att bygget ska kunna påbörjas 2026.

Projektet uppskattas kosta runt 310 miljoner euro.

Teknologimässan Slush börjar i Helsingfors

Slush, teknologimässan för uppstartsföretag och investerare, inleds i Helsingfors Mässcentrum i dag.

Ungefär till 13 000 personer förväntas besöka evenemanget. 5 000 uppstartsföretag och 3 000 investerare beräknas vara på plats.

Det osäkra världsläget har försämrat utsikterna också för uppstartsföretagen. Enligt Slush var finansieringsomgångarna under årets första kvartal färre än de varit på sex år, eftersom investerarna blivit försiktigare.

Källa: STT