Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byggandet av gång- och cykelbana mellan Höstves och Martois inleds i juli

För att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister på Lillkyrovägen inleds byggandet av en gång- och cykelbana.

Byggplatsen finns längs landsväg 717 i Korsholm och Vasa. Byggarbetet inleds vecka 29.

Planen omfattar i sin helhet ett cirka 7 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Golkas bro. Men med den nu tillgängliga finansieringen byggs först ett cirka 2,5 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Martois.

Projektet finansieras av NTM-centralen, Korsholms kommun och Vasa stad. De totala kostnaderna för bygget uppgår till cirka 0,8 miljoner euro.

Vägarbetet kommer tidvis att orsaka en del störningar i trafiken på landsväg 717.

Arbetet förväntas bli färdigt i slutet av juli 2024.

Relaterat

Trafikerad korsning i vintrigt väglag

Trafikmärke bucklade bilen – privatperson får skadestånd av Vasa stad

Ett trafikmärke föll ner på en bil på Skolhusgatan.

Sininen kyltti jossa tietoja pyöräilijöille.

Nya skyltar för cyklande Vasabor – staden ska också satsa på vinterunderhållet

Totalt ska det bli 50 kilometer nya gång- och cykelvägar.

Skylt som pekar mot Vasa hamn.

ÖSP ryter till om Vasa hamnväg

Har lämnat in en förvaltningsklagan.

Rivningsarbetet av bron vid Skolgatan i Åbo förbereds på onsdag

Förberedelserna för rivningen av bron vid Skolgatan börjar på onsdag. Själva rivningsarbetet startar nästa vecka.

Rivningen av bron kommer att ta uppskattningsvis 2–3 månader, varefter man börjar bygga den nya bron.

Ett körfält är ur bruk från och med onsdag. Två körfält är i bruk under hela arbetet.

Gång- och cykelvägen är avstängd under rivningsarbetet. Fotgängare och cyklister uppmanas ta vägen genom Allegatan.

Trafikstockningar på Skolgatan och i närheten är att vänta, särskilt under morgon- och eftermiddagsrusningen.

Arbetet är relaterat till järnvägsprojektet Kuppis–Åbo. Som helhet beräknas projektet vara klart 2025.