Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Markägare i Korsholm överväger att låta åkrar svämma över efter hamnvägsvalet

Två män står framför ett grönskande sädesfält
Bildtext Fredrik Ström och Kjell-Göran Paxal framför ett av de torrlagda områdena
Bild: Roger Källman / Yle

Beslutet att Vasa hamnväg ska dras enligt det så kallade Vikbyalternativet ogillas av bland andra jordbrukare, över vilkas åkrar vägen skulle gå. Nu funderar de på att demonstrativt stänga av pumparna som håller 600 hektar mark torr och odlingsbar.

Det var på 1960-talet som arbetet inleddes med att torrlägga området, som består av gammal sjöbotten. Diken grävdes, vallar byggdes och pumpar installerades för att få bort vattnet.

Det torrlagda området i Solf och Tölby är omkring 600 hektar stort, fördelat på 77 markägare.

– Det är mycket god odlingsmark med stenfria och fukthållande kapillärjordar, beskriver jordbrukaren Kjell-Göran Paxal.

”Ett Holland i miniatyr”

Då man står på vallarna som skiljer det torrlagda området från dikena som leder ut vattnet till havet så kan man se skillnaden i vattennivåer.

– Som vi ser här är det fråga om några meters skillnad, säger Fredrik Ström, ordförande för Solf-Tölby ås invallningsföretag. En tillräckligt hög vall är en förutsättning för att havsvattnet inte ska rinna in.

En uppodlad åker, till vänster syns ett dräneringsdike och en rödmålad vägg
Bildtext Om planerna genomförs kommer hamnvägen om några år att korsa det här torrlagda området.
Bild: Roger Källman / Yle

En annan förutsättning är att pumparna fortsätter gå och att dräneringen fungerar. På invallningsföretaget är man bekymrade över den inverkan som en väg som trafikeras med tunga fordon kommer att ha.

– Det är väldigt mjuk mark – det lära vara 40 meter ner till fast mark här – och en väg sjunker. Dräneringarna blir förstörda. Dessutom skulle vägen dela odlingsområdet i två delar.

Översvämmas på tre dagar

Planer på en ny vägförbindelse till Vasa hamn har funnits i många år och en möjlig dragning över de aktuella odlingsmarkerna likaså. Jordbrukarkåren har redan länge lyft fram sin oro över vilken inverkan kunde bli (till exempel i denna artikel från år 2015).

Nu då NTM-centralen ändå har fastnat för Vikbyalternativet så säger Fredrik Ström att man ännu inte gett upp kampen.

– Vi vill fortsätta hålla fram de andra alternativen, som vi anser skulle ha en mindre påverkan.

Ett konkret sätt att visa på hur känslig miljön är vore att demonstrativt stänga av pumparna som håller området torrt. Den idén har nu kommit på tal.

– Det är sist och slutligen bolagsstämman och intressenterna som i sista hand bestämmer hur vi går vidare, säger Fredrik Ström. Alla alternativ kommer säkert att diskuteras.

En pumpstation invid ett torrläggningsdike
Bildtext En av pumparna som håller jordbruksmarkerna torra
Bild: Roger Källman / Yle

Vad skulle då hända om pumparna stannade – och hur snabbt? Snabbast skulle följderna märkas under snösmältningen eller under höstregnen, säger Kjell-Göran Paxal.

– På ungefär tre dagar översvämmas området om inte pumparna går. Det beror också på hur högt havsvattnet står.

Kjell-Göran uppskattar att efter pumparna åter startades så vore området torrlagt på en till två veckor.

– Det är ju lika viktigt för en eventuell väg – som vi inte vill ha – att det pumpas. För det är ju på invallningsområdet den skulle komma att dras, säger Fredrik Ström.

"Skulle svämma över på tre dagar" - jordbrukare kritiska till valet av dragning för Vasa hamnväg

11:06