Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeåpolitiker vill att barn med växelvis boende har rätt till skolskjuts från båda adresserna

Skolväskor i en skolkorridor.
Bildtext Barn som bor på två adresser borde få gratis skolskjuts från båda hemmen, anser politiker i Sjundeå.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Sjundeå kommun ska utreda om det är möjligt att skolbarn som bor på två olika adresser kan få gratis skolskjuts från båda adresserna.

Hela 23 av de 27 fullmäktigeledamöterna i Sjundeå har skrivit under en motion i skolskjutsfrågan. Samlingspartisten Heikki Leikola är första undertecknare i motionen som lämnades in i juni.

De vill att kommunen tar i beaktande båda adresserna för barn med föräldrar som har delad vårdnad.

Lagstiftningen i Finland godkänner endast att ett barn bor på en adress. Familjernas verklighet kan vara en helt annan och i många fall bor barnen lika mycket hos båda föräldrarna.

Det kan innebära att ena föräldern blir tvungen att betala för busskortet för att barnet ska kunna ta sig till skolan. I värsta fall kan det göra det svårt för barnet att ta sig till skolan från den ena förälderns hem.

Kommunerna kan i alla fall fatta egna beslut i frågan. De 23 fullmäktigeledamöterna i Sjundeå vill därför att kommunen fattar snabba beslut om att skolelever med växelvis boende ska behandlas jämlikt då kommunen fattar beslut om skolskjutsar.

Sjundeå kommunstyrelse bad i slutet av juni kommunens bildningsavdelning ska bereda frågan.

Diskussion om artikeln