Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Jag har inte hört om kvinnofientlighet på Nylands brigad” – hård kritik kom som en överraskning

Uppdaterad 15.07.2023 07:55.
En man i militära kläder och en kasern syns i bakgrunden. Han heter Tapani Linnamaa.
Bildtext Stabschef Tapani Linnamaa blev överraskad då han hörde den hårda kritik som riktades mot Nylands brigad i ett sommarprat i Yle Vega.
Bild: Pia Santonen / Yle

Stabschef Tapani Linnamaa upplever inte att kvinnor blir dåligt behandlade på Nylands brigad i Ekenäs. Linnamaa svarar nu på den kritik Henrika Backlund kommer med i sitt sommarprat i Yle Vega.

Henrika Backlund ryckte in i Nylands brigad 2002. Hon blev med tiden den första kvinnliga kompanichefen på brigaden. Hon lämnade brigaden för tre år sedan och är i dag generalsekreterare för Finlands svenska idrott.

I Yle Vegas sommarprat den 12 juli berättar Henrika Backlund att hon anser att det råder en kvinno- och minoritetsfientlig kultur på brigaden. Där finns också ett bäste broder-nätverk som skyddar sina medlemmar och hjälper varandra i karriären.

Stabschef Tapani Linnamaa säger att hennes kritik kom som en överraskning.

– Jag känner inte till alla omständigheter, men det är beklagligt att hon haft sådana erfarenheter.

Stabschef: Hennes personliga upplevelser

Linnamaa säger att det är frågan om Backlunds personliga upplevelser.

– Hon närmar sig sakerna ur sin egen personliga synvinkel, så därför varken kan eller vill jag helt och hållet omkullkasta hennes påståenden.

En vägg med tio tavlor som visar tidigare kommendörer på Nylands brigad.
Bildtext Brigaden har länge varit en mansdominerad miljö. Tidigare kommendörer har förevigats i oljemålningar.
Bild: Pia Santonen / Yle

Linnamaa kom till Nylands brigad 2016 och säger att det har funnits kvinnliga officerare och underofficerare med olika krävande uppgifter under hans tid.

– Enligt det jag sett och hört så har de blivit exakt lika behandlade som manliga officerare. Mina erfarenheter är endast positiva.

Menar du att brigaden inte motarbetar kvinnor och att det inte finns en manlig kultur som trycker ner kvinnor?

– Vi som tjänstgör i brigaden är tjänstemän och har vissa förpliktelser. Verksamheten baserar sig på lagstiftning. Jag har inte hört att en kvinnofientlig attityd råder på brigaden och jag har själv inte upplevt det, säger Linnamaa.

Skulle försvarsmakten behöva en egen metoo-rörelse?

Nej, det tror jag inte, svarar Tapani Linnamaa.

– Jag anser att jämställdhetsärenden är på en ganska bra nivå, så det finns inget behov av en metoo-rörelse inom försvarsmakten.

Tröskeln har blivit lägre

Stabschefen tycker ändå att det har skett förändringar inom det militära.

När cheferna byts ut med två eller tre års mellanrum och nya, ofta yngre krafter tar vid, kommer nya idéer och friska vindar in.

Kasern på Nylands brigad syns bakom brigadskylt.
Bildtext Nylands brigad finns i Dragsvik i Ekenäs. På området finns många kasernbyggnader från den ryska tiden, före Finlands självständighet.
Bild: Pia Santonen / Yle

Linnamaa berättar också att beväringarna numera har lägre tröskel att ta tag i saker som de upplever är fel. De kan till och med gå direkt till chefer högre upp.

Sådant skedde inte förut. Linnamaa tror att förändringen beror på att försvaret aktivt uppmuntrar att anmäla upplevda problem och det finns flera olika kanaler för det. I dag poängteras också att det inte enbart är chefernas utan allas ansvar att ta tag i och anmäla upplevda missförhållanden.

Förutom försvarets eget arbete kan också sociala medier och all information man hittar på nätet vara en bidragande orsak till den sänkta anmälningströskeln, tror Linnamaa. Han tycker att det är fint att beväringarna blivit modigare.

"Det behövs ingen metoo inom försvarsmakten" – Nylands brigad känner inte igen kritiken i Henrika Backlunds sommarprat

12:41

Diskussion om artikeln