Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles granskning blottar problem inom veterinärbranschen: Ett företag har nästintill monopol

Uppdaterad 14.07.2023 15:27.
Chihuahuan Topo undersöks av veterinär.
Bildtext Priset för ett veterinärbesök har enligt tidigare och nuvarande anställda ökat med över en tredjedel.
Bild: Kalle Purhonen / Yle

Före detta och nuvarandra anställda vittnar om höjda veterinärpriser, lägre löner och en ohållbar tystnadskultur. Myndigheter är oroade över monopolsituationen, medan toppföretaget menar att veterinärbranschen har dem att tacka för mycket.

Veterinärbranschen i Finland är kraftigt centraliserad till ett företag – Evidensia. Det här kommer fram i Yle Uutisets granskning av veterinärbranschen.

Under de senaste åren har Evidensia förstärkt sin position på marknaden och höjt sina priser med en tredjedel, samtidigt som lönerna inte höjts. Det här oroar studerande och myndigheter, men också anställda på Evidensia.

I artikeln uttalar sig två personer anonymt. Yle Uutiset har intervjuat en före detta veterinär på Evidensia och en person som fortfarande jobbar som djurskötare på företaget.

– Min upplevelse har varit chockerande på många sätt, och det kommer ta en lång tid för mig att återhämta mig, säger veterinären.

Veterinären som jobbade på Evidensia i några år upplever att situationen drabbar både personalen och kunderna.

– Om du försöker vara rättvis och följa lagen blir du måltavla. Ingen veterinär är så värdefull som det att man ständigt tiger och böjer sig för hur kliniken bemöter en, konstaterar veterinären.

Enligt veterinären höjdes priserna två till fyra gånger om året, medan lönerna förblev de samma.

yleiskuva - Ruusu -niminen ragdoll-kissa luovuttaa verta eläinsairaalassa.
Bildtext Evidensia har nästan 50 veterinärkliniker i Finland och sysselsätter 1 600 personer.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Djurskötaren, som arbetat inom branschen i tio år, vittnar också om prishöjningar och andra utmaningar på Evidensia.

– Jag täcks inte längre berätta var jag arbetar, det talar för sig självt, säger djurskötaren.

Hen säger att kliniken haft tre eller fyra prishöjningar under de senaste två åren och att priserna ökat med mer än en tredjedel. Trots det här höjs inte lönerna.

– Lönerna avgörs slumpmässigt och ingen vet vad de baserar sig på, vi har inte sett till de utlovade lönetabellerna. Det finns inget kollektivavtal och därmed ingen indexhöjning, säger hen.

Evidensia svarar på kritiken per e-post.

Ilari Kujala som är verkställande direktör för Evidensia i Finland och Baltikum skriver att företaget alltid strävar efter konkurrenskraftiga och rättvisa löner, och att man för arbetsvillkorens del håller högre standard än vad lagar och bestämmelser stipulerar.

– Som företag har vi alltid en allvarlig och lösningsorienterad inställning till alla missförhållanden. Vi sporrar våra medarbetare att föra fram missförhållanden, eftersom det endast är genom en öppen diskussion som vi kan förbättra vår verksamhet, säger Kujala.

Jag är orolig att branschen snart styrs av ansiktslösa korporationer

Veterinärstuderande

Studerande är rädda att klinikerna snart styrs av ekonomi och inte medicin. Att ett företag, som nästan innehar monopolstatus, kan diktera löner och anställningsförhållanden är skrämmande.

Det är få som vågar klaga ifall det inte finns en annan arbetsgivare.

– Det känns ganska frånstötande och skrämmande ifall den här utvecklingen fortsätter och att alla kliniker snart ägs av företagskedjor. Jag är orolig att branschen snart styrs av ansiktslösa korporationer, säger veterinärstuderande Eveliina Koivula.

Nuori nainen koirapaidassa katsoo kameraan ja hymyilee.
Bildtext Eveliina Koivula är oroad över att det är svårt att förhandla om anställningsförhållanden och löner med stora företagskedjor.
Bild: Ville Välimäki / Yle

Närmare 70 procent av de studerande på veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet upplever centraliseringen av branschen som högst oroväckande, visar en ny undersökning som gjorts av studerandeföreningen.

Studerandena är redo att göra motstånd.

– Vi har insett det här under de senaste åren och försökt öka medvetenheten kring saken. Allt börjar med att känna till sina rättigheter och stå enade i kampen för arbetsvillkor och löneutveckling, säger Koivula.

Rädsla för att svartlistas

För tre år sedan, år 2021, köpte Evidensia konkurrenten Omaeläinklinikka. Då blev frågan kring branschens centralisering ännu större.

Men redan år 2016 granskade Svenska Yle veterinärspriserna efter att Evidensia tagit över och märkte att priserna ibland stigit med hundra procent.

Evidensia har omkring 50 veterinärkliniker på 31 orter och sysselsätter 1 600 arbetstagare. Företagets omsättning steg till 90 miljoner euro i och med köpet, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Evidensia är en del av internationella IVC Evidensia som ursprungligen är ett svenskt företag. Företaget har 2 200 enheter i 19 länder och 28 000 anställda.

De anställda inom privata djursjukvården omfattas inte av kollektivavtal. Därför kan lönerna och anställningsförhållanden variera mycket, vilket kan leda till att aktörer i ledande positioner kan utnyttja arbetstagarna.

Rädslan verkar vara den att en person som upplevs som jobbig av företaget kan bli svartlistad.

Mikael Haapalehto, veterinäraktivist

I nuläget äger Evidensia 11 av 13 av de finländska jourhavande smådjursjukhusen.

– Om man inte räknar med huvudstadsregionen har Evidensia monopol på jourverksamhet på smådjurssjukhus i Finland, säger Mikael Haapalehto som är veterinäraktivist. Han sitter i styrelsen för Finlands kommunalveterinärförbund och är medlem i Finlands veterinärförbunds fullmäktige.

Enligt Haapalehto har många berättat att det inte går att kämpa för bättre arbetsvillkor då det inte finns någon annan arbetsgivare.

– Rädslan verkar vara den att en person som upplevs som jobbig av företaget kan bli svartlistad. Det skulle försvåra framtida arbetsmöjligheter och karriärutveckling.

Koira rodultaan Italianseisoja lähikuvassa eläinsairaalan toimenpidehuoneessa.
Bildtext Ifall din hund blir sjuk och behöver åka till jouren är det sannolikt att sjukhuset ägs av Evidensia.
Bild: Jari Pussinen / Yle

Det är för tillfället svårt med intressebevakning i och med att det inte finns ett kollektivavtal, menar Haapalehto. Därför lämnade han in en lista på 35 punkter till arbetsinspektionen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland i juni.

Haapalehto bad dem att inspektera och ge råd för eventuella problem med villkor och anställningsförhållanden.

Inkomstnivåerna har sjunkit

På Omaeläinklinikka sjönk genomsnittslönen efter att Evidensia köpte företaget, visar en löneutredning gjord av Tjänstemanneförbundet Erto i september förra året.

Utredningen visar att Evidensias genomsnittslön är 130 euro mindre än konkurrenternas.

Evidensias vd Ilari Kujala säger att arbetserfarenheten inverkar på lönenivån.

– Hur många anställda som är i början av sin karriär inverkar på genomsnittslönen. Vi utbildar årligen många som är i början av sina karriärer som läroavtalsstuderande, säger han.

Möjlighet till monopol oroar

Veterinärbranschen har centraliserats kraftigt under de fem senaste åren, menar KKV. I bakgrunden ligger tillväxten av branschen, vilket lockat till sig investerare.

Från Konkurrens- och konsumentverket KKV:s sida är man bekymrad över att marknaden kan kretsa kring ett fåtal aktörer, säger Sanna Syrjälä, chef för tillsynen över företagsvärv.

Men det har inte varit möjligt för KKV att ingripa i det här specifika fallet.

Det beror på att företagen i Evidensias företagsvärv inte uppfyllde omsättningskraven som konkurrenslagen ställer, vilket leder till att myndigheterna inte kan undersöka affären närmare.

De investeringar som vi har gjort under de senaste åren har tjänat hela veterinärsbranschen i vårt land

Ilari Kujala, vd Evidensia

Evidensias vd Kujala anser att alla aktörer inom området konkurrerar med varandra, men insinuerar att de mindre företagen behöver de större.

– Men det är verkligen viktigt att komma ihåg att vi gör mycket samarbete med alla aktörer inom branschen. Remisspatienter kräver komplex vård, vilket en smådjursveterinär vid en liten klinik inte har kompetens, utrustning eller förutsättningar för att hantera, säger Kujala.

Ett stort företag har större möjligheter och kan i bästa fall främja veterinärmedicinen, menar han.

– I praktiken innebär det här ständiga investeringar i utbildning av vår personal, ny veterinärsutrustning och moderna lokaler för att stödja arbetet.

– Vi kan se att de investeringar som vi har gjort under de senaste åren har tjänat hela veterinärbranschen i vårt land och främjat dess utveckling. Vi kommer att fortsätta på samma väg, fortsätter han.

Från toppen kommer order att nu görs det så här

Mikko Turku, ordförande i Finlands veterinärsförbund

Situationen följs noga med, menar Mikko Turku som är ordförande på Finlands veterinärsförbund.

– En stor aktör kan snabbt bli mycket tongivande när det gäller arbetsvillkor, anställningsförhållanden och lön. Den enskilda medarbetaren är ganska liten och har kanske inte möjlighet att påverka sina egna anställningsförhållanden, villkor eller lön som hen borde, säger Turku.

Mikko Turku tycker det är problematiskt att en stor aktör kan påverka priset och hurdan vård som erbjuds.

– Från toppen kommer order att nu görs det så här, då kan den enskilda veterinären kanske inte utöva sitt eget yrke så självständigt som hen borde.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Työntekijät kertovat lähes monopoliaseman hankkineen Evidensian ongelmista: ”En enää kehtaa kertoa, missä olen töissä” skriven av Leena-Kaisa Laakso. Översättningen är gjord av Ellen Forsström.