Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Investeringar i projekt för grön omställning är rekordhöga – men hämmas av kompetensbrist

Gruvföretaget Kelibers fabriksbygge i Karleby.
Bildtext Litiumgruvbolaget Kelibers fabriksanläggning i Yxpila i Karleby. Industriella investeringar planeras också i Mellersta Österbotten.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Förutom tillräcklig arbetskraft kräver investeringarna även att regionerna har tillräcklig tillgång till el och konkurrenskraftig logistik.

Brist på kompetens kan vara en flaskhals för framtida investeringar i grön omställning.

För att stora projektplaner ska kunna förverkligas krävs effektiv och snabb markanvändningsplanering och aktiv rekrytering av talanger från regionerna.

Stora projekt behöver experter i alla skeden, säger Janne Peljo, ledande klimatexpert vid Finlands Näringsliv.

– Det finns många specialistjobb i planeringsfasen, men det behövs också arbetare i byggfasen och, när anläggningen är klar, fabrikspersonal för att driva anläggningen.

Projekt kan stanna upp

Enligt Peljo är den åldrande befolkningen och den krympande arbetskraften som följer strukturella utmaningar för Finland.

Om det inte finns tillräckligt med kompetens kan det till och med innebära att projekt stannar upp.

– Därför är det viktigt att städerna lockar till sig alla inhemska talanger de kan få. Dessutom behövs det också arbetskraft utanför Finland, säger Peljo.

Förutom tillräckligt med arbetskraft kräver potentiella investeringar också att regionerna har tillräckligt med el och konkurrenskraftig logistik.

Flera städer aktuella samtidigt

Investeringarna skulle skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft. Enligt Finlands Näringsliv handlar konkurrensen mellan städerna om vem som kan erbjuda den mest attraktiva miljön för arbetstagarna.

– Det handlar om vilka grundläggande tjänster som finns på plats, till exempel vilka typer av utbildningsalternativ och daghem som finns i staden – de saker som får människor att besluta sig för att flytta, säger Janne Peljo.

I första hand kommer utländska företag inte att konkurrera direkt med varandra i de olika regionerna. Det första steget är att bestämma var fabriken och produktionen ska lokaliseras, och i planeringsfasen kan flera städer vara aktuella samtidigt.

– De viktigaste frågorna är tillgången till mark, infrastruktur och till exempel hur snabbt tillstånd och zonindelning kan behandlas, säger Peljo.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel: Vihreän siirtymän hankkeisiin investoidaan ennätysvauhtia, mutta niiden toteutumisen esteeksi voi vielä tulla osaajapula, skriven av Emma Halla-aho. Översättningen är gjord av Lina Nystrand.