Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Östersjön är som en multisjuk patient som får feber” – professor Alf Norkko är bekymrad över att vattnet blir varmare

Porträtt av Alf Norkko på bryggan vid ön Furuskär.
Bildtext Professor Alf Norkko vid Tvärminne zoologiska station som hör till Helsingfors universitet.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Vattnet i Östersjön var fyra grader varmare i juni i år jämfört med samma tid i fjol. Det visar en undersökning inom EU som gjorts med hjälp av satelliter. Det här är illa för ekosystemen.

Alf Norkko som är professor vid Tvärminne zoologiska station i Hangö, liknar Östersjön vid ett badkar där vattnet värms upp snabbt. Det beror på att Östersjön är grund och har dåligt vattenutbyte.

Han säger att den ökade temperaturen gör att havet blir som en multisjuk patient som får feber.

– Då det finns många stressfaktorer sedan tidigare blir påfrestningen mycket tyngre. Livet i havet kommer i kläm.

Utvecklingen har pågått länge, men trappas nu upp

Han är ändå inte förvånad över resultatet från EU:s klimattjänst Copernicus Climate Change Service.

– Vi har en längre tid kunnat se att havsvattnen värms upp som en följd av värmeböljorna på land.

Enligt honom har värmeböljorna inte bara blivit fler, utan de kommer också tätare och är mer intensiva än förr.

Forskarna vid Tvärminne zoologiska station har länge följt med kustvattnens uppvärmning, där både kortsiktiga och långsiktiga faktorer studeras.

Den globala uppvärmningen och klimatförändringen syns redan i att också de stora världshaven blivit varmare, bland annat regionalt i Nordatlanten och Östersjön.

Alf Norkko påpekar ändå att det färska forskningsresultatet inte innebär att medeltemperaturen i Östersjön blivit högre över tid, utan att det endast återger skillnaden mellan i år och i fjol under samma tid.

De flesta långvariga arterna lider av varmare livsmiljö

Både fiskar, ryggradslösa vattendjur, växter och alger som är anpassade till kallare förhållanden lider när temperaturen i vattnet stiger. Vattnet blir också fattigare på syre då det blir varmare.

– Det är speciellt de långlivade arterna, alltså de som lever i flera år, som är speciellt känsliga och lätt kan bli stressade och slås ut om vattnet blir varmare.

Korvameduusa Vuosaaren Kallvikin uimarannalla 28.8.2022.
Bildtext Maneter är exempel på arter som påverkas av havets temperaturväxlingar.
Bild: Vesa Marttinen / Yle

Det här, menar Norkko, rubbar hela havets ekosystem och balans. Till exempel kustens funktion som barnkammare för fiskar påverkas.

I stället är det de kortlivade algerna och växterna som gynnas med den påföljden att de tar över och tränger undan andra känsligare arter.

Behandla havet som din bästa vän

Eftersom de västnyländska kustvattnen med sina skärgårdar är både grunda och har många känsliga ekosystem med hög biodiversitet, är de extra utsatta vid temperaturhöjningar.

Professor Alf Norkko säger att det är viktigt att alla gör vad de kan för att inte bidra till de problem som Östersjön redan dras med, alltså övergödning, syrebrist och artdöd.

– Genom att minska stressfaktorerna och trappa upp skyddet av havet kan havets ekosystem bygga upp immunförsvaret mot till exempel värmeböljor.

Han säger att lokala och regionala åtgärder är viktiga i den här processen, men framför allt uppmuntrar han folk att bekanta sig med havet och på så vis få respekt för dess unika och komplexa natur.

– Det är svårt att skydda och bevara något man inte är bekant med.