Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tidtabeller och körning nattetid är ingen lösning för specialtransporter, säger NTM-centralen efter olycka i Sundom

Flygfoto av två rotorblad som transporteras med lastbilar längsmed en landsväg i Karleby.
Bildtext Arkivbild. Rotorblad till ett vindkraftverk som transporteras längs vägen. Sådana transporter är utmanande var de än sker i landet och NTM-centralen ansvarar för att ge transporterna lov.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Det finns inga enkla lösningar att göra specialtransporter av vindkraftverkskomponenter säkrare. Tidtabeller och transporter nattetid skulle vara utmanande, säger Ari Mäkelä på NTM-centralen.

NTM-centralen ansvarar för att ge lov för specialtransporter. Ari Mäkelä på Birkalands NTM-central säger att de däremot inte har kontroll över hur transporterna sker.

En specialtransport med en vindkraftverkskomponent välte i fredags på Söderfjärdsvägen i Sundom. Diskussionen kring hur man kunde göra specialtransporterna säkrare har gått het i Sundomområdet. Invånare har föreslagit att transporterna kunde ske under natten.

Ari Mäkelä säger att nattransport används på många ställen i landet, speciellt i huvudstadsregionen. Också i Vasa körs det redan nu transporter nattetid, men att alla transporter skulle ske under natten är inget alternativ i nuläget.

– Problemet är att det byggs så många vindkraftverk här att kapaciteten inte räcker till. Därför är man också tvungen att köra på dagen, säger Mäkelä.

Svårt med tidtabell

Ett annat alternativ som kunde öka säkerheten är att transportbolagen skulle ge ut en tidtabell så att invånarna vet när transporterna sker och kan välja att hålla sig från vägen just då. Mäkelä säger att också detta alternativ kan vara utmanande.

– Det finns idag minst tre olika transportföretag och deras underleverantörer som verkar från Vasklot hamn. Idén är bra, men eftersom det är så många komponenter inblandade skulle det i praktiken vara väldigt svårt.

Mäkelä berättar att man vid tillräckligt stora transporter informerar om transportens rutt via Fintraffic. En stor del av vindkraftskomponenterna är däremot aningen för små för att man ska informera om dem.

För frakten av tung last måste rutten uppfylla vissa kriterier. Ruttens vägar och broar ska ha tillräcklig bärkapacitet i förhållande till transportens massa. Om det finns kullar och fasta hinder som korsar vägen, till exempel överfarter, gör det transporten mera utmanande.

Rutten genom Sundom uppfyller kriterierna för specialtransporter. Mäkelä säger att det ändå finns förbättringar man kunde göra på sträckan.

– Vägen kunde breddas och man kunde förbättra bärförmågan med hjälp av strukturella lager.

Förutom transporten via Sundom är det enda andra ruttalternativet för specialtransporter att åka med transporten via Vasa centrum. Mäkelä säger att vissa mindre transporter redan tar den rutten, men när det kommer till större transporter såsom vindkraftsdelar är centrum inte ett alternativ.