Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå understöder unga som vill delta i hobbyverksamhet och specialgrupper som vill motionera

Bidraget för barn och unga är högst 100 euro per läsår. Den som söker ska bo i Ingå och vara mellan 6 och 17 år gammal.

Ansökningstiden är från den 1 juli till den 30 november. Det behövs en referens för att få bidraget, till exempel av någon från skolans personal eller en socialarbetare.

Specialgrupper får högst 100 euro för att få motionera och till det behövs en rekommendation av någon inom kommunens vårdpersonal.

Bidragen är till för att täcka medlems- eller årsavgift, inte utrustning.

Relaterat

Snart blir det förbjudet att röra sig i närheten av LNG-terminalen i Ingå

På måndag 4:e december stängs hamn- och industriområdet i Joddböle i Ingå av för allmänheten.

Det sker med stöd av polislagen. Den som bryter mot förbudet kan bötfällas.

Meningen med att begränsa trafik och vistelse på området är att skydda den verksamhet som finns där samt de människor som jobbar där. Området är cirka 800 hektar stort.

I Joddböle finns bland annat LNG-fartyget, som ska säkra Finlands tillgång till gas. Också gasröret Balticconnector mellan Ingå och Paldiski i Estland kommer i land där.

Lotsstation planeras i Joddböle

En lotsstation planeras i Joddböle i Ingå. Det är Inkoo Shipping som planerar stationen tillsammans med det statsägda bolaget Finnpilot, som har ensamrätt på att bedriva lotsning i Finland.

Lotsstationen skulle placeras i den så kallade fiskehamnen i Joddböle och det behövs ett 400 kvadratmeter stor område för den.

Det är Ingå kommun som äger marken som består av ett skogsbevuxet bergsområde.

Ingå kommunstyrelse ställer sig mycket positivt till planerna eftersom en lotsstation skulle förbättra smidigheten och säkerheten i hamnen och också lyfta Ingå hamns profil på ett positivt sätt.

Förhoppningen är att lotsstationen skulle innebära 1–5 nya jobb i Joddböle.

blond kvinna

Ingåpolitiker om välfärdsområdet: ”Det görs sådana besparingar nu som kan kosta oss dyrt i framtiden”

Politiker, tjänstemän och vårdpersonal väntar på renovering.