Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart säljs Europas billigaste el i Finland, säger expert – här är elavtalen som de som är insatta rekommenderar nu

Uppdaterad 19.07.2023 10:35.
Elledningar. Illustrationsbild.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Partipriset på el med skatt stiger i vinter, men förväntningen är att uppgången bara blir några cent. För konsumenterna innebär det i så fall betydligt billigare elräkningar än förra vintern.

Fjolårets mardrömsvinter i fråga om elpriser kommer inte att upprepa sig. Det säger experter på elmarknaden som Yle har intervjuat.

Vi vände oss till stamnätsbolaget Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen, Energiindustrins chef Pekka Salomaa och elbolaget Väres portföljförvaltare Risto Kinnunen och frågade hur det ser ut på elmarknaden när sommarvärmen ger vika för vinterkyla.

Vad kan konsumenterna vänta sig av nästa vinter och framtiden därefter?

– Prisförväntningarna i Finland och också de priser som har realiserats under den senaste tiden har antingen varit de lägsta eller bland de lägsta i Europa. För konsumenten ser det betydligt mer avspänt ut än om man jämför med situationen för ett år sedan, säger Pekka Salomaa, direktör för finansmarknaden vid elbolagens intresseförening Energiindustrin.

– För Finlands del ser situationen ypperligt bra ut. Vi har talat om ett elens lyckoland. Finland blir det billigaste prisområdet i Europa, försäkrar Risto Kinnunen från elbolaget Väre.

– I samtalen mellan stamnätsbolagen har stämningen varit försiktigt optimistisk. När stamnätsbolagen är optimistiska så är det ganska kraftigt sagt, säger Fingrids Jukka Ruusunen.

Var väntas partipriset för el bli?

– Under det här årets sista tre månader ligger partipriset med skatt nu kring sex cent per kilowattimme. För de tre första månaderna nästa år ligger priset en aning över nio cent per kilowattimme, säger Salomaa.

– Hela nästa år säljs nu på partimarknaden för i medeltal 5,5 cent per kilowattimme (utan skatt). Länge såg det ut som om nästa år skulle kosta närmare tio cent per kilowattimme, men nu har marknaden helt klart lugnat ner sig, lägger Ruusunen till.

I höstas steg börspriset på el kraftigt till tiotals cent per kilowattimme. I början av det här året började priset inklusive skatt ändå sjunka snabbt tack vare mildare väder, elspartalko och en tillfällig sänkning av momsen.

En graf som visar att priserna på nästa års elfuturer ligger under 10 cent per kilowattimme, medan vinterns elpriser tillfälligt var över 30 cent per kilowattimme.
Bild: Tapio Termonen / Yle, grafik: Samuli Huttunen / Yle och Sara Torvalds / Yle

Vad betyder det förväntade priset för konsumenterna?

– Billigare elräkningar. Det är vad det betyder. Säljarnas priserbjudanden i olika elavtal bygger på futurmarknadens skattefria prisnivå, säger Kinnunen.

– Nu lönar det sig nog att börja följa med elbolagens erbjudande. Till exempel den som vill ha ett visstidskontrakt kan få ett avtal till rimligt pris. För konsumenter som kan anpassa sin förbrukning till billigare timmar kan ett byteselavtal också se mer attraktivt ut än tidigare, säger Ruusunen.

Vad förklarar nedgången i det förväntade elpriset?

– Den kraftiga nedgång i elfuturerna som vi har sett den senaste tiden beror på kraftiga regn i Norge och Sverige. Regnmängderna är av betydelse, eftersom läget i reservoarerna har varit sämre än normalt och vattenkraften har en stor betydelse inom elproduktionen, säger Kinnunen.

Naturgaslagren i Europa kommer också att nå långt över sitt mål på en fyllnadsgrad på 90 procent före vintern.

– Då finns där en buffert på några månader för olika situationer. Gasbrist hotar alltså inte tillsvidare och det har en lugnande inverkan på gaspriset, förklarar Kinnunen.

Prisprognoserna pressas ner ytterligare för Finlands del av den snabba tillväxten inom den egna produktionen.

– Vi har mer kärnkraft än tidigare som bidrar med en jämn produktion, men vi har också mer vindkraft som ger el beroende på väderförhållandena, säger Salomaa.

– Tack vare de här investeringarna börjar Finland redan i år vara över självkostnadsnivån inom elproduktion, bedömer Kinnunen.

Elektriska ljus i Ilomants.
Bildtext Naturgaslagren i Europa kommer att nå långt över sitt mål på en fyllnadsgrad på 90 procent före vintern, säger Risto Kinnunen.
Bild: Ismo Pekkarinen / AOP

Sjunker priserna tillbaka till nivån år 2020?

– Jag anser det väldigt osannolikt att det skulle hända på många, många år. Man måste komma ihåg att året 2020 var historiens bästa vattenår någonsin i Norden. Då kom det också ännu billig rörgas från Ryssland till Europa. Den gas som nu importeras till Europa är dyrare, säger Kinnunen.

Enligt honom har Rysslands anfallskrig orsakat ett permanent påslag på elpriset på en eller två cent per kilowattimme som orsakas av gasen.

Vad ska man förbereda sig på i fråga om elmarknaden?

– Det kommer säkert stunder då det är knappt om el och tider då det finns mycket el, och det påverkar priset. Även om det nu ser bra ut så är det alltid svårt att förutspå framtiden. Vi vet till exempel inte hurdan vinter vi får och hur kall den blir, säger Salomaa.

Ruusunen säger också att det gäller att vara förberedd på elsparåtgärder och variationer i priserna.

– Att anfallskriget fortsätter orsakar fortfarande risker. Sannolikheten för att elpriset stiger till samma nivå som i fjol vintras är ändå betydligt mindre.

– Om det är knappt om höstregn i Norge och Sverige så höjer det priset på futurerna. Det är nog så att futurmarknaden i Norden nu lever med hur regnmängden utvecklas, bedömer Kinnunen.

Hurdant elavtal borde man teckna nu?

Salomaa och Ruusunen säger att man ska börja med att fundera på sin egen elkonsumtion och ekonomi.

– Om konsumtionen är liten så är också avtalets betydelse mindre. Om ett fast pris ger en trygghetskänsla så kan ett tidsbundet avtal vara ett bra alternativ. Om man kan flytta på eluppvärmningen eller laddandet av elbilen till billigare timmar och kan förbereda sig på tillfälliga häftigare elräkningar så lönar det sig att överväga el till börspris, säger Ruusunen.

Salomaa säger att man också ska tänka på anda tillsvidareavtal som nu har mer alternativ än tidigare och där prisfluktuationerna är lite lugnare än i ett direkt avtal med timpris på el.

– De har i allmänhet en uppsägningstid på bara två veckor, om man ångrar sig.

Ruusunen påminner i sin tur om att det finns tidsbundna avtal där avtalsperioden är till exempel tre eller sex månader, inte bara de traditionella avtalen på ett eller två år.

– Om man är intresserad av el till börspris men oroar sig för hur det går med priset i vinter så kan man gardera sig med ett kortare tidsbundet kontrakt under vintern och sen se över situationen på nytt i vår. Risken att priserna stiger är mindre när vi går mot sommaren.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Euroopan halvinta sähköä saa pian Suomessa, naulaa asiantuntija – tällaisia sähkösopimuksia ekspertit suosivat nyt av Minna Pantzar.