Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå bibliotek kan inte låna ut redskap – brist på plats och personal

Uppdaterad 19.07.2023 11:59.
3-D printer på Åbo stadsbibliotek.
Bildtext Arkivbild. Åbo stadsbibliotek har redan i flera års tid lånat ut 3D-skrivare. Politiker i Sjundeå har efterlyst ett liknande system i kommunen.
Bild: Niclas Lundqvist / Yle

Det är inte i dagens läge möjligt att börja låna ut arbets- eller idrottsredskap i Sjundeå. Det konstaterar Sjundeå kommunstyrelse som ett svar på socialdemokraternas fullmäktigegrupps motion om cirkulär ekonomi.

SDP-gruppen föreslog i fjol höstas att Sjundeå kommun skulle utreda om det går att låna ut arbetsredskap som till exempel symaskiner, 3D-skrivare eller idrottsredskap. Det här skulle stödja en hållbar ekonomi och Sjundeås målsättning att bli en koldioxidneutral kommun. Den cirkulära ekonomin går ut på att minska, återanvända och återvinna.

Socialdemokraterna ville att kommunen utreder om den här låneverksamheten skulle kunna finnas på biblioteket eller i samband med arbetsverkstaden. De önskade också att Sjundeå skulle inleda ett pilotprojekt för att låna ut vissa redskap.

Nu har kommunens personal utrett frågan och kommit fram till att låneverksamheten inte går att genomföra.

Bibliotekets lokaler är för små och det går inte att förvara föremål där. Antalet besökare på biblioteket har mångfaldigats sedan det i fjol flyttade till nybygget Sjundeå hjärta där också skolorna finns. Det är redan svårt att upprätthålla den nuvarande verksamheten med den nuvarande personalen. Det finns inte heller resurser för att underhålla apparater.

Eftersom arbetsverkstadens rehabiliterande verksamhet från och med början av det här året hör till välfärdsområdet går det inte att starta låne- eller uthyrningsverksamhet där.

SDP-motionen om cirkulär ekonomi går vidare till Sjundeå kommunfullmäktige för slutbehandling.