Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Frodiga lundar och hotade hagmarker återställs på Bjurs naturskyddsområde i Barösund i Ingå

Granar i skogsdunge.
Bildtext De här granarna kommer att tas bort för att lundarna ska kunna växa.
Bild: Joose Saijets

Granar avlägsnas för att lundarna ska kunna växa. Buskar och träd tas bort för att återställa hagmarker och skogsbeten.

Fortstyrelsen kommer att inleda restaureringsarbetena på tre områden på sammanlagt 20 hektar i mitten av augusti.

Planterade granar kommer att avlägsnas för att lundarna ska kunna återgå till naturtillstånd och växa. Granar ska också tas bort på en sex meters radie kring ekar. Ekar och ekskogar är viktiga för mångfalden. Om ekarna hamnar i granarnas skugga leder det så småningom till att de dör.

Buskar och träd kommer med hjälp av skogsmaskiner och skogsarbete att avlägsnas från hagmarker och skogsbeten. Efter det ska djur beta på området för att hålla det i skick.

En skogsdunge med lövträd och några barrträd.
Bildtext Den här hagmarken ska återställas och sedan ska djur beta på området.
Bild: Joose Saijets

”Målet är att de planterade granskogarna om några år ska ersättas av en frodig lund med blandskog och att ekarna i området ska växa kraftigt”, säger naturskyddsexperten Joose Saijets vid Forststyrelsen.

Många hotade arter lever på ängar, hagmarker och skogsbeten. När de här områdena återställs ökar växt- och insektarterna och det i sin tur leder till att antalet fågelarter ökar.

I ett senare skede planerar Forststyrelsen att plantera ädelträd på området och att restaurera en liten våtmark.

Bjurs blev naturskyddsområde år 2019. Området som ägs av staten ligger på södra delen av Orslandet och är kring 200 hektar stort.

Källa: Pressmeddelande från Forststyrelsen 19.7