Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Byamöte skeptiskt till statens broplaner i Leksvall: Vi hoppas på timeout nu och en bättre lösning senare

Uppdaterad 20.07.2023 08:13.
En grupp männsikor står ute på en gårdsplan i sommarsolen och röstar genom att räcka upp handen.
Bildtext Byaträffen röstade ja till förslaget att lägga broplanen på is och senare utarbeta en bättre lösning. Mötet hölls på Leena Pulkkinens gårdsplan, alldeles invid platsen där staten planerar en stor bro över banan. Pulkkinen är tredje från höger på bilden.
Bild: Pia Santonen / Yle

Broplanen är ett märkligt projekt, sa en av deltagarna i onsdagens byamöte i Leksvall. Byborna oroar sig över trafiksäkerheten. Men en stor bro mitt i byn sågs inte som en bra lösning.

Drygt tjugo personer deltog i ett litet byamöte i Leksvall på onsdagskvällen (19.7). Efter träffen på Leena Pulkkinens gårdsplan stod det klart att de allra flesta inte välkomnar den den bro som staten vill ersätta de nuvarande plankorsningarna med.

I stället önskas nu att broplanen tar timeout. Och i framtiden behövs någon bättre lösning som Trafikledsverket gärna får utarbeta i bättre samarbete med Leksvallborna.

En del motsatte sig broplanen mer högljutt än andra men ingen uttryckte något stöd för bron. Däremot var många oroade för möjligheten att inget alls händer för bättre trafiksäkerhet.

En illustrationsbild som visar hur den planerade bron över Hangö-Hyvingebanan skulle placeras i Leksvall, en by utanför Ekenäs. På bilden syns vägar, järnväg, hus, skog, havet. Små planscher visar vad som är vad.
Bildtext En illustrationsbild över den planerade bron som byborna inte verkar vilja ha. Ökad trafiksäkerhet tackar ingen däremot nej till.
Bild: Trafikledsverket

– Bron är nog ett märkligt projekt, sa Sara Jansson som bor ett stycke ifrån, nära Plantskolevägens plankorsning som staten vill stänga.

– Jag vet inte vad som skulle fungera bättre, i alla fall inte en bro eller underfart vid Plantskolevägen, säger Sara Jansson som deltog aktivt i diskussionen.

Men att inte göra något alls är inte någon lösning, menade hon. Trafiken borde göras tryggare.

– Det är heller inte bra att inget görs om bron inte blir av.

Staten har i samband med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan velat bygga en bro över Leena Pulkkinens mark.

Många saker i planen väcker kritik.

En är brons storlek. Den skulle förändra hela landskapet i den lilla havsnära byn med en särpräglad kulturmiljö.

Det stora bygget skulle också förstöra stora delar av den naturliga fåran av en bäck och lunden runt omkring den - båda har uppskattats ha betydande naturvärden och byborna undrar hur en miljölagstiftning, som i många mindre fall är strikt mot ingrepp på värdefulla miljöer, nu kan tänkas tillåta en stor bro.

Den naturliga delen av bäckfåran är inte lång. Största delen av den försvinner om bron blir verklighet. Så här såg det ut i bäcken i Leksvall i november 2022. - Spela upp på Arenan

Byborna kritiserar också statens växelverkan med invånarna i byn. Att statens planer har förändrats flera gånger under årens lopp får heller inga rosor av byborna.

Nej till tung trafik


Onsdagens möte var enigt om att i alla fall tung trafik inte borde få löpa genom byn.

En del befarade att den framtida verksamheten vid Skogby hamn kan påverka trafiken genom Leksvall ifall riktigt stora transporter inte ryms under den nya bron i Skogby.

Hamnen har fått ny ägare och det finns planer att bygga fritidsboende på området men också fortsätta med hamnverksamheten. Planläggningen för området har bara startat så några detaljer eller trafikutredningar har ännu inte gjorts. För ett år sedan sade nya ägarna till Yle Västnyland att anlöpen inte kommer öka från dagens 20-30 fartyg per år.

Byborna ska kunna besöka varandra


Många invånare tyckte ändå att byns egen interna trafik tål tänkas på ifall de nuvarande tre plankorsningarna stängs.

Det ska inte bli svårare att röra sig mellan södra och norra sidan av banan i Leksvall, i all synnerhet till fots eller med cykel.

– Det ska gå att röra sig här alla dagar. En väg utanför byn fungerar inte, sa Pamela Wetterstrand som bor på norra sidan.

En plankorsning med bommar och trafikljus, vårvinter och soligt väder. Ovanför banan syns elledningar. Längre borta syns skog och hus.
Bildtext Leksvallvägens plankorsning sedd söderifrån. Att köra uppför backen till korsningen vintertid eller med tunga fordon är inget nöje, intygar bybor.
Bild: Pia Santonen / Yle

Men också Pamela Wetterstrand ogillar den planerade bron.

– Ingen tycker att bron är bra.

”Kan vi få en enkel och mycket billigare tunnel?”

Som en lösning på den interna trafikens utmaningar kastade bybor fram en tunnel för lätt trafik, eventuellt också personbilar, i närheten av Leksvallvägen nuvarande plankorsning.

Det som önskades var en tunnel av samma modell som finns vid Svedja i Karis.

Bildtext ”Tunneln” under Hangöbanan i Svedja i Karis är enkel. Leksvallbor skulle inte tack nej till en sådan lösning.
Bild: yle/christopher marins

En enkel tunnel kunde enligt bybor kanske byggas en bit från den nuvarande Leksvallvägens plankorsning mot havet. På platsen finns en stig som alla i byn har använt sedan urminnes tider.

Vad säger domstolen?

Besvär mot statens broplaner har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol.

De Leksvallbor som deltog i onsdagens träff hoppas nu att förvaltningsdomstolen lyssnar på och också hör byborna, något de anser att varken Trafikledsverket eller Raseborgs stad har gjort under processens gång.

Trafikledsverket har låtit förstå att om besluten från domstolen dröjer, kommer broplanen för Leksvall att trilla ur elektrifieringsprojektet och då görs ingenting. I alla fall inte inom ramen för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

Rubriken ändrades 20.7.2023 klockan 8:13: ”Byamöte om” ändrades till ”Byamöte skeptiskt till”.

Diskussion om artikeln