Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminister Rantanen kommenterar det kommande medborgarskapstestet: "Vi ska inte vara det enda landet i Norden med slappa regler"

Uppdaterad 20.07.2023 11:52.
Inrikesministeriet med Mari Rantanen (Sannf) i spetsen håller på att utarbeta ett medborgarskapstest, som ska skärpa medborgarskapspolitiken i Finland. - Spela upp på Arenan

Enligt det nya regeringsprogrammet ska ett förslag om medborgarskapstest läggas fram innan årets slut. Yle har tagit reda på hur medborgarskapstest ser ut i övriga delar av Europa.

Regeringen Orpo har inkluderat skärpta villkor för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap i sitt regeringsprogram, som publicerades den 16 juni. Om regeringen får som den vill kan utländska medborgarskapssökande i framtiden bli tvungna att avlägga ett medborgarskaps- och språktest.

Regeringens förslag om att strama åt medborgarskapslagen ska lämnas in till riksdagen innan årets slut.

Inrikesminister Mari Rantanen (Sannf) berättar för Yle att ministeriet har börjat utarbeta testet, men att mycket återstår att göra.

Hälften av EU-länderna har medborgarskapstest

13 av 27 EU-länder använder sig av ett medborgarskapstest. Även Norge, Schweiz och Liechtenstein, som inte är med i EU men som ingår i Schengenområdet, använder sig av medborgarskapstest.

EU-länder som använder sig av medborgarskapstest

I allmänhet ställs frågor om ett lands historia, kultur, samhälle och befolkning. Det kan också handla om att leva i en demokrati och andra aspekter av landets politik, som i Estland och Grekland, eller om landets nationalsång, som i Lettland.

I varje land organiseras provet av ett officiellt organ. Rantanen har tidigare uppgett att provet skulle kunna organiseras av till exempel folkhögskolor.

Från flervalsfrågor till intervju

Rantanen berättar att invandringspolitiken genomgår en stor förändring och skärps i många avseenden.

– Jag är glad över att vi håller på att nå samma nivå som övriga nordiska länderna. Vi ska inte vara det enda nordiska landet som tillämpar slappa regler.

Av de nordiska länderna använder sig både Danmark och Norge av medborgarskapstest.

Det danska provet består av 45 flervalsfrågor, varav 35 är baserade på studiematerialet för provet. Fem frågor handlar om aktuella händelser, direkt hämtade från danska medier och politik. Det finns också fem frågor om danska värderingar i testet.

För att bli godkänd krävs det att 36 av svaren är rätt. Fyra av de frågor som inte har kunnat förberedas på förhand måste besvaras korrekt.

Nainen täyttää kansalaisuustestiä Berliinissä 2008.
Bildtext Tyskland är ett av de EU-länder som använder sig av ett medborgarskapstest. Förutom att få godkänt i provet måste man ha bott i landet i minst åtta år.
Bild: Thomas Koehler / AOP

I Norge består testet av 36 frågor, varav 24 måste vara rätt. Provet kan ersättas med en kurs i samhällskunskap (75 timmar) och ett slutprov i norska.

I Luxemburg kan provet också kompenseras med studier i samhällskunskap.

I Slovakien finns det inget officiellt medborgarskapstest, men det obligatoriska språktestet innehåller grundläggande frågor om landet.

Studiematerial som hjälp

I nästan alla europeiska länder kan man förbereda sig för provet genom att läsa studiematerial. I Spanien består provet av 25 flervalsfrågor som väljs från en lista med 300 frågor. Man kan öva på frågorna i en app.

I Europa består medborgarskapsprovet ofta av flervalsfrågor, förutom i Frankrike där det handlar om en muntlig intervju.

Förutom medborgarskapstestet måste andra villkor för medborgarskap uppfyllas. Nästan alla europeiska länder har åtminstone ett språktest och ett krav på år av kontinuerlig bosättning.

Vissa länder kräver också en viss inkomstgräns eller bevis på självförsörjning.

Österrike har till exempel inget medborgarskapstest, men kräver minst tio års kontinuerlig bosättning utan en plan att återvända till ditt hemland innan man ansöker om medborgarskap. Provet visar alltså inte nödvändigtvis om det är lättare eller svårare att få medborgarskap.

En person håller i ett finskt pass.
Bildtext I framtiden kan det bli svårare för utlänningar att få medborgarskap i Finland.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Rantanen kommenterade också att testet är avsett att påskynda integrationen i det finska samhället.

– Tanken är att människor ska integreras i Finland, lära sig vårt språk och vårt samhällssystem. Med integration är det osannolikt att medborgarskaps- och språktesterna blir oöverstigliga, sade Rantanen.

Förslag om medborgarskapstest redan 2019

År 2019 presenterade inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) i statsminister Juha Sipiläs (C) regering åtgärder för att bekämpa sexualbrott och brott bland personer med invandrarbakgrund.

I åtgärdsprogrammet ingick då att ”studera andra länders praxis i användningen av medborgarskapstest och införa ett test som lämpar sig för Finland”.

Hittills har Finland aldrig använt sig av ett medborgarskapstest.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Sisäministeri Rantanen kommentoi tulevaa kansalaisuuskoetta – ”Emme jää ainoaksi löperöitä sääntöjä toteuttavaksi maaksi pohjoiseen”, skriven av Idalotta Nousiainen. Översättningen och bearbetningen är gjord av Anna Hedström.