Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Träd fälldes av misstag, men sedan slog skogsmaskinerna av motorn – i västra Vanda pågår en kamp om fladdermusens och spillkråkans hem

Paula Elomaa står i Linnaisskogen och blickar ut över fällda trädstammar.
Bildtext Paula Elomaa från invånarföreningen blickar ut över träd som fällts fastän de inte skulle fällas.
Bild: Hannah Thule / Yle

I Linnais skogsområde i Vanda pågår en tvist mellan invånarna och staden. Områdets natur anses vara viktig för naturens mångfald, men staden vill bygga bostadshus.

Staden har planlagt ett bostadsområde i Linnais, vid Vandas västra gräns mot Esbo.

Planen på att bygga bostäder i ett område där naturen är rätt så orörd av människohand har i flera år bucklats till, i och med att natursakkunniga anser att fler utredningar behövs kring hur det påverkar naturens mångfald ifall skogen huggs.

Bland är området känt som näste för fladdermöss och spillkråkor samt flera små vattendrag i kärrlika marker.

En uttorkad bäck i Linnaisskogen i Vanda. Marken och fåran är lövtäckt, på vardera sida syns stammar av träd och stenar.
Bildtext Den här uttrokade bäcken utgör en del av ett stort nätverk av små vattendrag under och ovan mark som bidrar med vattentillförsel till skogen.
Bild: Hannah Thule / Yle

År 2020 grundade invånare i Linnais en förening för att med samlade krafter motsätta sig stadens planer.

Föreningen Pro Linnaistenmetsä, som vill att skogen bevaras, har för flera år sedan överklagat stadens planläggning.

– Nu har även staden gått in för att fler utredningar av naturvärdena behövs, säger föreningens ordförande Paula Elomaa.

Bland annat pågår kartering av fladdermöss och olika fågelarter.

– Dessutom rinner små vattendrag genom delar av det planlagda området. Enligt vattenlagen ska den här typen av vattendrag skyddas. Det innebär att området som staden vill bygga på inte kan bli lika omfattande som planerat, säger hon.

Ett kärr i Linnaisskogen. Träd i bakgrunden.
Bildtext I Linnais finns en typ av kärr som är ovanlig i södra Finland.
Bild: Hannah Thule / Yle

Träd fälldes utan tillstånd

På grund av den pågående utredningen av skogens naturvärde råder det totalstopp för stadens byggplaner.

Trots det fälldes ett tiotal träd i skogen i måndags (17.7) för att göra plats åt en telefonmast som ska flyttas. Anledningen till att den ska flyttas är att bostäderna ska byggas där masten står idag.

Det var invånare som uppmärksammade vad skogsmaskinerna höll på med, och de kontaktade staden.

– Staden menar att det handlade om misskommunikation. Men hade vi inte varit på plats så hade trädfällningen fortsatt. Nu bevakar vi skogen med hökögon, säger Elomaa.

Nedhuggna trädstammar i Linnaisskogen.
Bildtext De här träden fälldes i början av veckan, för att en telefonmast skulle flyttas.
Bild: Hannah Thule / Yle

Fladdermöss är skygga djur

Det nya bostadsområdet kan komma att påverka fladdermusbeståndet i Linnaisskogen.

Fladdermöss är känsliga och de behöver passager att röra sig från boet till jaktplatsen längs. Dessutom behöver skydd uppåt för att ugglorna inte ska ha så lätt för att fånga dem.

Det berättar Malin Tverin, som är doktorand i biologi och har forskat i fladdermöss.

Enligt Tverin bidrar fladdermössen till exempel till att det finns färre myggor, som fladdermössen gärna smaskar i sig, och löss som fastnar på fladdermössen.

– En fladdermus kan stoppa i sig upp till 2 000 myggor per natt. De har, som alla kreatur i naturen, sin roll och är en ekologisk länk.

Ett annat ställe där naturvänner kämpar för fladdermössen är Malms flygplats i Helsingfors. Där har stadens planer på byggande en långkörare som behandlats även i högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade nyligen ett krav på att hindra att en flygplatsbyggnad som fladdermöss använder som sin daggömma rivs.

Tverin har inte direkta kopplingar till något av de nämna fallen, men hon har följt med processen i Malm.

– Helsingfors stad slog under häckningsperioden ner en äng där man vet att fåglar häckar. Sedan irrade fågelmammorna omkring och letade efter sina ungar. Av den historien att döma verkar det som att staden inte har tagit emot det som naturinventerarna har fört fram.

En stig i en skog.
Bildtext Linnaisskogen med sitt mosaiklandskap är ett viktigt rekreationsområde för både Vanda- och Esbobor.
Bild: Hannah Thule / Yle

Motstridigt att Vanda stad vill värna om naturens mångfald

Paula Elomaa tycker det är motstridigt att Vanda stad vill hugga ner skog samtidigt som det ingår i stadens strategi att värna om naturens mångfald.

– Staden pratar dessutom om att kolsänkor behövs och att Vanda på sikt ska bli koldioxidneutral. Det går inte ihop med att de samtidigt hugger ner befintlig skog för att bygga bostadsområden.

Elomaa menar att staden skulle kunna bygga hus på områden med lägre naturvärden.

– Linnaisskogen är en pärla och en viktig plats för rekreation. Här är det tyst och man kan ladda batterierna.

Diskussion om artikeln