Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nya utmaningar väntar finländare som vill göra business i Kina – det ogästvänliga klimatet har fått utländska företag att lämna landet

Bild på en glad man i kostym som står framför en Kone-skylt.
Bildtext Henry Cheung berömmer de finska företagens sätt att behandla sin personal i Hongkong. De är inriktade på att se till att de anställda trivs med sitt jobb.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Kina anses ha blivit ett allt mer ogästvänligt land för utländska företag. Även i det formellt autonoma Hongkong är det svårare än förr att verka. Men till exempel Kone och Nokia trivs och klarar sig bra.

Mitt under en sällsynt dramatisk tidsperiod blev Jyri Salomaa stationerad i Hongkong. Han hade fått i uppgift att starta Nykarlebyföretaget Mirkas verksamhet i Hongkong, och han anlände dit i september år 2019.

Våldsamma sammandrabbningar mellan polisen och huvudsakligen unga demonstranter hade då lamslagit staden hela sommaren. Våldsamheterna pågick sedan ytterligare i tre månader.

– Stämningen var genomgående spänd. Det märktes tydligt att ingen visste vad som hände och vad det hela skulle leda till, berättar Salomaa.

Stränga virusregler ersatte våldet

När våldsamheterna äntligen började ebba ut hoppades Salomaa att läget skulle normaliseras. Kort efter det stängde både Hongkong och det övriga Kina ändå sina gränser till omvärlden för att hindra att coronaviruset skulle sprida sig.

Stränga virusregler var sedan i kraft i hela tre år, och de begränsade Salomaas möjligheter att sköta sitt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ljus man i vit skjorta stå framför en basar.
Bildtext Jyri Salomaa är hemmastadd i den kinesiska världen. Innan han flyttade till Hongkong arbetade han många år i olika städer i Kina.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Mirkas verkställande direktör Stefan Sjölund säger via videosamtal att reglerna också orsakade en hel del problem för företaget i det övriga Kina.

– Tidvis har till exempel hamnarna fungerat dåligt. Vi har därför inte kunnat få våra egna varor transporterade till våra distributionslager, berättar han.

Mirka har varit närvarande i Kina i nästan 20 år. Företaget tillverkar bland annat slipmaterial, slipmaskiner och verktyg, och produkterna skeppas till Kina från Finland.

Ekonomisk återhämtning inte i sikte

Stefan Sjölund säger att Mirka har utvecklat flera patenterade produkter som säljer bra i Kina. Virusreglerna ledde till att försäljningen minskade, och de hade överlag en negativ inverkan på så gott som all ekonomisk verksamhet i Kina.

Virusreglerna slopades på våren. Sjölund betonar ändå att det är uppenbart att ekonomin ännu inte har återhämtat sig.

– Tillgången till material och komponenter är till exempel fortfarande bristfällig. Det finns många bidragande orsaker till att industrin inte fungerar på samma sätt som den gjorde förr, säger han.

Det innebär att företagarna måste ha tålamod. Ekonomer räknar nämligen med att det tar en lång tid innan Kinas ekonomi börjar växa på ett tillfredsställande sätt.

Butikshylla med färglada Finlayson-textilier.
Bildtext Fler och fler finska företag försöker få sina produkter in på marknaderna i Kina och Hongkong. På grund av den stenhårda konkurrensen är det ändå svårt att få ett genombrott.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Internationella tvister sätter käppar i hjulen

Sjölund säger att de utländska företagen dessutom måste gardera sig mot eventuella biverkningar av de sällsynt spända relationerna mellan Kina och västländerna. Spänningarna kan leda till att de utländska företagens ställning försvagas.

– Det kan vara frågan om handelshinder eller om att det är svårt att få tillstånd att sälja nya produkter i Kina. Konkurrensen med de inhemska företagen kan också bli obalanserad, konstaterar han.

Utländska företag klagar dessutom på att det har blivit allt krångligare att fungera i Kina också på det praktiska planet. Det fick Mirkas Jyri Salomaa nyligen märka när han behövde ett visum för att göra en arbetsresa till Kina.

– Jag lämnade in min ansökan alltför sent, för jag visste inte att väntetiden för att få ett visum nuförtiden är mycket längre än förr. Lyckligtvis hittade jag en konsult som kunde hjälpa, berättar han och tillägger att konsulten ville ha en furstlig summa för den tjänsten.

Stora förändringar också i Hongkong

Det allt mer ogästvänliga klimatet i Kina har redan fått en hel del utländska företag att lämna landet. Det samma gäller för det formellt autonoma Hongkong som länge fungerade som en magnet för utländska investerare.

Också i Hongkong har det uppstått nya problem. Henry Cheung, ordförande för den finska handelskammaren, säger att många företag lider till exempel av att det råder en akut brist på kompetenta arbetare.

– Ett annat problem är att flygtrafiken inte har normaliserats. Flygbolagens sammanlagda kapacitet på rutterna till och från Hongkong är bara 30 procent av vad den var innan gränserna stängdes år 2020, konstaterar han.

Det väntas dessutom dröja länge innan kapaciteten har nått en acceptabel nivå. De förträffliga flygförbindelserna har varit en bidragande orsak till att många utländska företag valt att öppna kontor i Hongkong.

Ljus reception med stor blå Kone-skylt.
Bildtext Kone och Nokia är de två största finska företagen i Hongkong. För Kone är Hongkong något av en önskedröm.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Finska företag går mot strömmen

De stränga säkerhetslagarna som Kina lät införa i Hongkong för tre år sedan har också skrämt bort en hel del utlänningar. Lagarna behandlar brott såsom uppror, terrorism och förräderi, och maximistraffet är livstid i fängelse.

Det varnas till och med för att Hongkong har förändrats i så hög grad att den förra brittiska kolonins ställning som ett internationellt finanscentrum är hotad. Henry Cheung säger att många finska företag däremot fortfarande attraheras av Hongkong.

– Antalet finska företag som har lämnat Hongkong och de som har etablerat sig här är ungefär lika stort. Handelskammaren har nu grovt räknat lika många medlemmar som vi hade för fyra år sedan, berättar han.

Vy från havet över stadsdel som håller på att byggas, omringad av lyftkranar.
Bildtext Nya höghus fortsätter att växa upp som svampar ur jorden i Hongkong. Största delen av de sju miljoner invånarna bor i hus med minst 30 våningar.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Sammanlagt har handelskammaren drygt 200 företags- och individuella medlemmar. I första hand är det frågan om antingen medelstora eller småföretag.

Tekniskt kunnande är finländarnas trumfkort

Många av de finska företagen har liksom Mirka verksamhet också i det övriga Kina. I Hongkong sköter de till exempel finansieringen och administrativa ärenden.

Andra företag betraktar Hongkong som en viktig separat marknad. De gynnas av att Hongkong är en modern och välmående mångmiljonstad där infrastrukturen är av högsta klass.

– Finland är berömt för sin teknologi. Kone och Nokia är de två största finska företagen i Hongkong, och för Finnair har Hongkong likaså varit ett viktigt mål, säger Cheung som också fungerar som verkställande direktör för Kones enhet i Hongkong.

Enheten har drygt 1 000 anställda. Av dem arbetar ungefär 200 på företagets kontor medan de övriga har i uppgift att sköta servicen för de otaliga hissarna och rulltrapporna som Kone har installerat i metropolen.

Hamnvy med hus som håller på att byggas.
Bildtext Tiotals byggnader uppfördes i en park vid havet för att inkvartera Hongkongbor som hade smittats av coronaviruset. Kone installerade de drygt 20 hissarna rekordartat snabbt.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Finsk utbildning är i ropet

I Hongkong finns det fler mer än 150 meter höga byggnader än i någon annan stad i världen. Nya höghus uppförs också ständigt.

Hongkong erbjuder med andra ord förträffliga möjligheter för Kone. Cheung säger att det samma gäller också för den finska utbildningssektorn.

– Under den senaste utbildningsmässan var intresset för Finland stort. Hongkongborna ville veta hur de ska gå till väga ifall de börjar studera i Finland, berättar han.

Det finska skolsystemet har med andra ord fortfarande ett utmärkt rykte i Hongkong. Många Hongkongbor känner också till att finländarna flera år i rad har blivit rankade som det lyckligaste folket i världen.

Den positiva Finlandsbilden bereder väg för finska företag som vill satsa på Hongkong. Inom det finska näringslivet finns det också uppenbarligen ett intresse för Hongkong även om den förra brittiska kolonin anses ha förlorat en del av sin dragningskraft.