Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu rivs gångbroarna vid olycksplatsen i Hagalund

Den östra tillfälliga bron har redan demonterats, uppger Helsingin Sanomat.

Rivningen av den västra bron är i gång. Bron går från Havsvindstorget till södra sidan av Östanvindsgränden.

Enligt staden är målet är att en ny tillfällig träbro över Östanvindsgränden tas i bruk i augusti.

Det var i maj som en tillfällig bro rasade i Hagalund och 24 personer skadades.

Relaterat

Ny temporär träbro togs i bruk i Hagalund

Efter olyckan i Hagalund i Esbo i maj, där 24 personer skadades då en tillfällig bro rasade, har de temporära broarna i området rivits ner och nu ersatts av en ny träkonstruktion.

Den nya träbron togs i bruk den 2 oktober och går över Östanvindsgränden. Tanken är att du ska kunna gå från köpcentret Ainoa till Omnia och vidare till Norrskensvägen.

En till bro ska byggas under hösten.

Broarna finns där eftersom ett omfattande byggarbete pågår i centrala Hagalund.

Den raserade gångbron i Hagalund i Esbo.

De tillfälliga broarna i Hagalund rivs – i stället byggs en träbro och en förbindelse på marknivå

De olycksdrabbade broarna ska rivas, och nybygget påskyndas.

Tillfälliga brokonstruktioner i Helsingfors är säkra att använda

Efter broraset i Hagalund i Esbo som skedde i maj ville man försäkra sig om att inget liknande kan ske i Helsingfors. Därför har man nu kontrollerat stadens tillfälliga brokonstruktioner och kunnat konstatera att de är i gott skick.

I staden används tillfälliga broar bland annat vid bygget av Kronbroarna, vid Hermanstads strandväg och vid centralstationen.

De tillfälliga broarna på stadens övriga byggplatser för hus och gator konstaterades också vara i skick.