Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Unisex-toaletter fick kritik – i Rewell center i Vasa återinfördes dam- och herrtoaletter

unisex vessa kyltti
Bildtext Särskilt kvinnor har upplevt unisex-toaletter som stökiga.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Blyghet, prydhet, orenhet och otrygghet – det är några av orsakerna till att många upplever könsneutrala toaletter som otrevliga. På grund av kritiken har en del börjat byggas om till traditionella toaletter separata för män och kvinnor.

I övre våningen i köpcentret Rewell i Vasa byggde man om toaletterna till unisex-toaletter. Det gjordes dels för att spara utrymme och dels för att främja jämlikhet.

Men ombyggnaden fick en hel del kritisk respons, framförallt av kvinnor. I augusti för ett år sedan omvandlades toaletterna igen till separata för män och kvinnor.

Susanna Spak som är verkställande direktör för Rewell center säger att en del av toaletterna nu är för män, en del för kvinnor och en är könsneutral. Dessutom finns det en handikapptoalett.

– Främst kvinnliga användare har hört av sig och sagt att alla kunder inte skött sina toalettbesök speciellt snyggt. Därför återgick vi till skilda toaletter för män och kvinnor, säger Spak.

Könsneutrala toaletter har snabbt blivit vanligare i Finland i och med förändringarna i jämställdhetslagen 2015. Syftet med lagen är att förhindra alla typer av diskriminering som har med kön och könsidentitet att göra.

Men trots att unisex-toaletterna hela tiden blir vanligare fortsätter de att dela åsikterna. På grund av respons och kritik har en del av unisex-toaletterna ändrats tillbaka till könsuppdelade toaletter.

Susanna Spak, toimitusjohtaja
Bildtext Enligt Susanna Spak bidrar det faktum att alla Rewell centers toaletter har egna handtvättningsmöjligheter också till att säkerställa användarnas integritet.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Kritiken har vunnit gehör hos en del, men nya unisex-toaletter byggs kontinuerligt

Unisex-toaletterna har fått en hel del beröm, men också svidande kritik.

Vid bland annat universitetssjuhuset i Tammerfors kom det så mycket negativ respons om unisex-toaletterna att man beslöt att göra om dem till könsuppdelade toaletter.

Samma arkitektbyrå som ansvarade för Tammerfors universitetssjukhus planerar också Uleåborgs nya sjukhus. Även om de könsneutrala toaletterna i Tammerfors inte var lyckade har man bestämt sig för att bygga könsneutrala toaletter i Uleåborg.

Arkitekt Raija-Liisa Miesmaa från UKI Arkkitehdit säger att det i entréhallen på Uleåborgs sjukhus finns stora gemensamma toaletter som märkts med könsneutrala symboler. Dessutom finns det toaletter för en person.

Sydänsairaala
Bildtext Vid Tammerfors universitetssjukhus var man tvungen att bygga om från unisex-toaletter till traditionella toaletter.
Bild: Marjut Suomi / Yle

– Samma praxis har man också vid andra sjukhus som vi planerar, till exempel i Helsingfors, säger Miesmaa.

Kritiken leder inte alltid till förändringar. Vid Helsingfors huvudbibliotek Oodi som blev klart 2018 har man hållit fast vid sina unisex-toaletter trots kritik.

Och numera kommer det knappt någon respons på toaletterna, enligt Kari Lämsä som är servicechef för biblioteket.

– I juni har det kommit en respons på toaletterna, i maj och april inga alls. Toaletterna har inte byggts om på grund av responsen. För den som är kritisk till toaletterna berättar vi att det också finns toaletter för en person. De är alla könsneutrala, säger Lämsä.

Orenhet och otrygghet

Men varför väcker unisex-toaletter så mycket känslor och diskussion? I kritiken lyfts framförallt toaletternas osnygga skick upp.

Verkställande direktör Susanna Spak för köpcentret Rewell center berättar att den största orsaken till folks missnöje är toaletternas skick även om toaletterna städas två gånger om dagen.

– Till mina öron har det inte kommit någon respons efter att vi gjorde om unisex-toaletterna till könsuppdelade. Så jag tror att beslutet har behagat alla. För en tid sedan gjorde vi också om alla ytor i toaletterna vilket underlättar städningen, säger Spak.

Responsen och den offentliga diskussionen visar också att vissa kvinnor känner sig otrygga och obekväma i unisex-toaletter. Det kan till exempel kännas otrevligt att sminka sig om en man står och tvättar händerna bredvid.

Också män vill ha mera enskildhet om unisex-toaletterna till exempel har pissoarer.

unisex vessa kauppakeskuksessa
Bildtext I Rewell center i Vasa finns det nu könsuppdelade toaletter, en könsneutral toalett och en handikapptoalett.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Många har WC-skam

Hanno Airas som är verkställande drektör vid Novosan som specialiserat sig på offentliga toaletter och skötrum har också stött på en hel del toalettskam i sitt arbete.

Han berättar att en överraskande stor andel människor lider av en blyg blåsa. Det vill säga ljuden i toaletten upplevs som pinsamma och många känner skam och otrygghet i offentliga toaletter.

Dessutom borde man ta i beaktande också olika kulturer. Till exempel ur religiös synvinkel är könsneutrala toaletter inte helt problemfria.

Airas skriver också under kritiken för att unisex-toaletterna är osnygga.

– Om utrymmet bara har enkilda toalettbås kan de bli väldigt osnygga. En del män är vana att använda sig av pissoarer och då de står och kissar i ett toalettbås stänker det kiss på toalettsitsen. Det blir fort snuskigt, säger Airas.

Jämlikhetsexpert: ”Alla ska ha möjlighet till en trygg toalett”

Överinspektör Päivi Lehto berättar att man regelbundet tar kontakt med jämställdhetsombudsmannen då man misstänker diskriminering bland annat gällande könsidentitet.

Det kan till exempel röra sig om situationer där en person från en sexuell minoritet inte fått använda sig av de omklädningsutrymmen som personen önskat.

– För tillfället har vi lite lagstiftning som beaktar olika könsidentiteter, speciellt då det kommer till lokaler och service. Jämställdhetsombudsmannen är tvungen att ta ställning till enskilda fall, säger Lehto.

Jämställdhetsombudsmannen rekommenderade redan i fjol för riksdagen att mångfald inom könsidentiteter skulle skrivas in i lagar och beaktas till exempel vid omklädnings- och sanitetslokaler.

Det goda med unisex-toaletter är att man inte behöver definiera kön vid toalettdörren och eventuellt mötas av negativ uppmärksamhet.

Päivi Lehto

Saken förs aktivt fram nu under den nya regeringsperioden.

Lehto säger att personer vars könsidentitet är självklar inte nödvändigtvis märker de utmaningar som könsminoriteter upplever i sin vardag.

– Det goda med unisex-toaletter är att man inte behöver definiera kön vid toalettdörren och eventuellt mötas av negativ uppmärksamhet, säger Lehto.

Överinspektöt Päivi Leto säger att alla har rätt till trygga toaletter, också personer från olika kulturer och religiösa bakgrunder.

Hon påminner om att alla typer av trakasserier och diskriminering på grund av sexualitet eller kön är förbjuden i jämställdhetslagen.

Käsi tarttuu vessan oven kahvaan.
Bildtext Man kan motarbeta toalettskam och öka trivseln med bra ljudisolering och ljudplanering.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Med bra planering kommer man långt

Också goda exempel på unisex-toaletter finns.

Hanno Airas säger att rätt slags indelning av rummet är viktig. Man kan till exempel erbjuda pissoarer för män, men de ska vara avskilda från resten av toalettutrymmet.

Han lyfter unisex-toaletten i Löyly i Helsingfors som ett fungerande exempel. Där har pissoarerna avskilts från den övriga toaletten med saloondörrar.

Plötsligt är en till synes enkel sak väldigt komplicerad.

Hanno Airas

Man kan också öka trivseln med bra ljudisolering och ljudplanering. Eftersom toalettljud känns pinsamma för en del personer kan man underlätta situationen med till exempel musik eller något annat ljudlandskap som gör att andra ljud inte hörs lika bra.

Airas föreslår också att det i samband med stora unisex-toaletter kunde finnas enskilda toaletter. Det är viktigt att fundera ut helheten noga.

– Om man vill ha unisex-toaletter borde man fundera på dem ur allas synvinklar - barn, unga, olika nationaliteter, religioner, kön och ålder. Plötsligt är en till synes enkel sak väldigt komplicerad, säger Airas.