Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg: Miljölovet för Romu Keinänen i Horsbäck behöver ses över

Industrihallar och byggmaterial på ett stort område. Stora stenblock, containrar, maskiner, stora ljusgrå hallar. Skog skymtar i bakgrunden.
Bildtext Anläggningen i Bäljars blir stor. Den ska enligt företaget främja återvinning och cirkulär ekonomi.
Bild: Pia Santonen / Yle

Staden vill att villkoren för buller blir strängare, i synnerhet på nätter, tidiga morgnar, sena kvällar och under veckoslut.

Miljötillståndet för Romu Keinänens planerade sophanteringsstation på affärs- och industriområdet i Horsbäck behöver korrigeras.

Det anser Raseborgs stadsstyrelse och miljönämnden. Staden meddelar sin åsikt i ett utlåtande.

Regionförvaltnignsverket beviljade Keinänen ett miljölov i februari.

Många var kritiska redan innan.

Två män med ryggen till på en markbyggnadsarbetsplats.

Modern skrotanläggning på väg till Horsbäck: Företaget intygar att verksamheten inte kommer att störa, men grannarna är skeptiska

Företaget Romu Keinänen lägger grunden för en ny tekniskt avancerad anläggning i Horsbäck. Den ska hantera nästan 100 000 ton metallskrot om året. Det skrämmer grannarna.

Miljötillståndet tillät att bolaget får ta emot, förvara, krossa och sortera avfall på området. Dessutom får de också bland annat behandla metallavfall.

Regionförvaltningsverket hade redan i lovet kommit med en rad begränsningar, men de anses nu inte räcka till för att hindra olägenheter.

Två besvär

De som är missnöjda och har överklagat miljölovet är grannar i området samt den statliga övervakande myndigheten, det vill säga Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, i Nyland.

Överklagandena har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol som i vanlig ordning nu har har bett Raseborgs stad säga sin åsikt om det som kommer fram i överklagandena.

NTM-centralen anser i sin överklagan att gränsen för buller bör begränsas till 50 decibel dygnet runt istället för 55 dagtid och 50 under natten. Det anses nödvändigt eftersom tillståndet tillåter buller utomhus sent på kvällen.

NTM-centralen anser också att man bör precisera om det är tillåtet att flytta avfall utomhus nattetid. De vill också göra en korrigering så att luftutsläpp mäts en gång per halvår kontinuerligt i stället för en gång per halvår endast det första året.

Grannarna kräver att regionförvaltningsverkets beslut upphävs och att verksamheten inte inleds förrän beslutet vunnit laga kraft. De vill också att en miljökonsekvensbedömning görs.

Grannarna anser att platsen överhuvudtaget inte lämpar sig för Romu Keinänens verksamhet. Grannarna befarar att den kan störa både dem som bor på området och företag i närheten. De är också oroliga över brandrisken och skadliga utsläpp.

Staden Raseborg vill också se strängare villkor

Staden håller med om att det krävs strängare begränsningar för bullret och att luftutsläpp ska mätas kontinuerligt med minst ett halvt års mellanrum.

Staden anser att det är speciellt viktigt att det inte förekommer störande buller under natten, tidigt på morgonen, sent på kvällen eller på veckoslut.

Staden vill heller inte att det är tillåtet att flytta avfall utomhus på nätter, tidiga morgnar eller sena kvällar.

Skrotbilar på en industrigård. Där finns också annat metallskrot. I mitten en stor grön container som det står Romu Keinänen på.
Bildtext Romu Keinänen har anläggningar på flera orter. Arkivbild från Karis.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Staden konstaterar också att förvaring och hantering av avfall som kan leda till att skadliga ämnen rinner ut i naturen måste ske inomhus.

Företaget har en anläggning i Bäljars i Karis, en i Esbo och en i Vanda. Den i Horsbäck skulle hantera 100 000 ton metallskrot i året.