Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lång vårdkö för de österbottningar som behöver sövas ner för tandvård

Operationsskötare tvättar sig inför arbete på kirurgisk avdelning.
Bildtext Patienter som sövs ner för tandvård är ofta barn som behöver få tänder lappade eller utdragna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

De patienter som behöver tandvård under anestesi kan få vänta länge på sin operation. Både i Österbotten och Mellersta Österbotten ökar samtidigt efterfrågan på den här formen av vård.

Över 55 patienter köar i nuläget för munkirurgi vid centralsjukhuset i Karleby. Den som köat allra längst har väntat i 16 månader på sin operation.

Till centralsjukhuset i Vasa är vårdkön just nu omkring sex månader lång. Tiotals patienter står i kön även här.

Det finns flera orsaker till att köerna till den här formen av vård har ökat, berättar ledande övertandläkare Martti Lilja vid Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Dels handlar det om brist på kapacitet i operationssalarna, men framför allt beror köerna på lagstiftningen som har krävt att vården centraliseras.

– Vi är det enda sjukhuset på ett stort område som ger den här vården. Efter att lagstiftningen skärptes så får man inte längre operera vid sjukhusen i Jakobstad eller i Brahestad. Vasa och Uleåborg är nu närmaste adress för den här vården, säger Lilja.

Utsatta barn bland patienterna

Det är framför allt barn med tandläkarskräck som behöver få tandvård under anestesi. I Karleby är över hälften av patienterna under 18 år och av barnpatienterna är knappt hälften under sju år.

Bland patienterna finns också personer med olika funktionsvariationer, äldre personer som lider av demenssjukdom och patienter med tandvårdsrädsla.

Barnpatienterna är ofta drabbade av mycket svåra symptom som inflammationer, värk eller svår karies. Till de vanligaste ingreppen hör att att man lappar eller tar bort tänder.

Martti Lilja uppger att en allt större andel av barnen som sövs ner för tandvård har kommit till vården via en barnskyddsanmälan. Föräldrarna är ansvariga för barnets hälsa, påpekar Lilja.

– Anmälan görs endast efter noggrant övervägande. Före det har frågan alltid diskuterats med skolhälsovården, rådgivningen och socialen. På det viset vill vi hjälpa familjer i ett så tidigt skede som möjligt, säger Lilja.

I Österbotten fungerar vården på samma sätt. Och till munkirurgin vid Vasa centralsjukhus kommer man endast med remiss, påpekar ledande tandläkare Hanna Kangasmaa vid Österbottens välfärdsområde.

– Att bli sövd för att få tandvård är alltid sista utvägen eftersom en operation aldrig är helt riskfri, säger Kangasmaa.

EU-pengar för att korta köerna

I Mellersta Österbotten ser man fram emot att kunna korta i de alltför långa köerna till den här typen av tandvård.

Välfärdsområdet har beviljats finansiering via ett EU-projekt. Enligt Martti Lilja kommer pengarna att göra det möjligt att korta rejält i köerna.

– Det handlar om att hjälpa patienter i en svag och utsatt position.

Den här texten är en översättning av artikeln Nukutuksessa tehtävän hammashoidon jonot venyvät, kun leikkauksia saa hoitaa yhä harvemmassa sairaalassa som är skriven av Iina Kluukeri, Yle Keski-Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk, Yle Österbotten.