Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nu gör bankerna rekordvinster på de höga räntorna

OP:s logo på utsidan av en bankbyggnad.
Bildtext OP-gruppen fördubblar sin vinst till nästan en miljard euro under årets första halva.
Bild: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Du betalar mer för dina lån, men bankerna betalar inte för insättningar. Nu gör bankerna jättevinster, men allt färre vill ta lån och nästa år kan marginalerna minska.

Nu kammar bankerna in kosingen för de höga räntorna. OP-gruppen uppger i sin halvårsrapport att vinsterna mer än fördubblades. Förra veckan presenterade också Nordea rekordstora vinster.

– Överlag går det väldigt bra för banksektorn och det beror framför allt på att räntorna har stigit kraftigt, säger Matias Arola, analytiker vid börsanalysbolaget Inderes.

De höga räntorna innebär att alla som har lånat pengar av banken betalar mer. Bankernas ränteplaceringar ger också högre avkastning.

Samtidigt har bankernas kostnader inte stigit i samma utsträckning. Dels finansierar bankerna sina lån med kundernas insättningar, vilket inte kostar bankerna särskilt mycket. Dels är kostnaderna lägre för bankernas egen skuldfinansiering.

– Det breddar bankernas räntemarginaler.

Arola säger också att bankernas kreditförluster har varit mycket begränsade.

– Bankerna har förvånansvärt lite problemkrediter, trots att räntorna har stigit snabbt och att det finns en del frågetecken kring ekonomin överlag.

Matias Arola säger att de stora nordiska bankerna alla verkar vara i gott skick och förväntas göra väldigt goda resultat i år.

– Enligt förväntningarna ligger vi nära resultattoppen.

De kraftiga räntehöjningarna förväntas ändå leda till utmaningar inom flera olika sektorer. Det förväntas leda till kreditförluster och sämre resultat nästa år. Högre räntor kan samtidigt leda till sämre lönsamhet på lång sikt, bland annat eftersom efterfrågan på lån minskar kraftigt.

– Efter 2023 ser bankerna inte ut att ha lika stor nytta av ränteläget, säger Arola.