Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den ryska konsulatbyggnaden i Åbo centrum lämnas tom – Utrikesministeriet fortsätter inte som hyresgäst

Rysslands generalkonsulat i Åbo
Bildtext Finland och Sovjetunionen undertecknade 1966 avtalet om att ha generalkonsulat i S:t Petersburg respektive Åbo. Byggnaden invigdes 1976.
Bild: Arash Matin / Yle

Tillståndet för Rysslands generalkonsulat dras in från och med början av oktober. Senatfastigheter kommenterar inte den fortsatta användningen av byggnaden.

Rysslands generalkonsulats byggnad i Åbo kommer att stå oanvänd när den konsulära verksamheten upphör i början av oktober.

Utrikesministeriet meddelar Yle att fastigheten inte kommer att användas för diplomatiska ändamål i framtiden. Ministeriet har inte för avsikt att fortsätta som hyresgäst i byggnaden efter att konsulatet upphört med sin verksamhet.

Enligt upphandlingschef Asmo Kemppainen vid Utrikesministeriet har preliminära diskussioner redan förts med fastighetsägaren, Senatfastigheter, om att avsluta hyresavtalet.

– Det är inte så att byggnaden är olämplig eller oändamålsenlig för diplomatiskt bruk. Men det finns inga planer på att understöda en sådan flytt, säger Kemppainen.

En röd tegelvägg med en lampa och en skylt.
Bildtext Senast i oktober skruvas skylten för generalkonsulatet ner på byggnaden i Åbo.
Bild: Eino Kossila / Yle

Finland meddelade förra veckan att tillståndet för det ryska generalkonsulatet på Vårdbergsgatan hävs från och med den 1 oktober 2023. Beslutet var ett svar på Rysslands beslut att stänga det finska konsulatet i S:t Petersburg.

Kemppainen anser att det är sannolikt att byggnaden på Vårdbergsgatan kommer att stå tom i höst, men betonar att det är Senatfastigheter som avgör byggnadens öde. Enligt Kemppainen är det exceptionellt att en byggnad som har använts för diplomatiska ändamål står tom.

– Det är verkligen en sällsynt situation. Jag känner inte personligen till några sådana fall i finska förhållanden. Naturligtvis finns det alla slags fall över hela världen, säger Kemppainen.

Staten äger fastigheten och marken

Marknads- och kommunikationsdirektör Sanna Jääskeläinen vid Senatfastigheter säger att hon inte känner till de exakta villkoren för konsulatets hyresavtal.

– Vanligtvis har våra hyresavtal en uppsägningstid på ett år, men jag kan inte gå in på detaljerna i det här hyresavtalet, säger Jääskeläinen.

Enligt Jääskeläinen inleds diskussioner med hyresgästen för att gå vidare enligt hyresgästens behov. Enligt Jääskeläinen är det för tidigt att diskutera hur byggnaden ska användas i framtiden.

Finska staten äger genom Senatfastigheter även marken kring konsulatet. I Åbo stads detaljplan är det aktuella kvarteret avsett för förvaltnings- och kontorsändamål.

Ryska generalkonsulatet skriver på sin webbplats att sista dagen som man sköter konsulära ärenden i Åbo är den 18 augusti.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Turkus artikel Venäjän konsulaatin rakennus Turun keskustassa jäämässä tyhjilleen – ulkoministeriö ei jatka vuokralaisena, av Carolus Manninen.

På andra språk