Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Solkraft allt vanligare i Österbotten

Produktionen av solkraft ökar i Österbotten.

Både privatpersoner och företag lägger upp solpaneler och till exempel på Herrfors har mängden solenergi fördubblats varje år sedan 2020.

Enligt produktionsdirektör Andreas Rasmus på Herrfors är den totala volymen fortfarande mycket liten jämfört med övrig produktion som till exempel vatten- och vindkraft.

Elbolaget Caruna uppger att hos dem har mängden solenergi tredubblats sedan år 2020.

Det bästa enligt Rasmus är att anpassa antalet solpaneler till sin egen förbrukning, den bästa lönsamheten nås då man själv använder den el som panelerna producerar. En investering i solpaneler väntas i dag återbetala sig på ungefär 10 år.

Relaterat

Vasa och Karleby satsar på solpaneler

Just nu pågår en utredning inom Vasa stad om man kunde lägga solpaneler på stadens fastigheter. Vasa hussektor kartlägger stadens fastighetsbestånd och analyserar den ekonomiska lönsamheten.

Målet är att ta fram en lista på vilka byggnader det är möjligt att placera solpaneler på och samtidigt lönsamt att investera i.

Vasa är inte den enda staden att gå in för förnybar energi. I fredags meddelade Karleby stad att de slutar med all oljeuppvärmning i stadens fastigheter. Staden har i stället redan placerat solpaneler på bland annat stadshusets tak.

Flera solpaneler på rad i en solpark i Uleåborg. Solpanelerna ligger placerade på marken ute i naturen.

Enorm solpark planeras till Påvalsby på Kimitoön – täcker 225 hektar

Om solparken förverkligas väntas den stå klar inom 3–4 år.

Väg och vägren, till vänster bakom träd som håller på fälla sina löv syns en cykelbana och bakom den ängsmark.

Planer på solkraftpark i Gerknäs går framåt

Energiföretaget Helens planer på en stor solkraftpark i Gerknäs framskrider.

Lojo stad har beslutat hyra ut markområdet till Helsingfors stads energibolag Helen för cirka 25 000 euro per år i 35 års tid.

Det handlar om ett ungefär tio hektar stort område vid Gerknäsvägen. I hyresavtalet lade staden med en garantisumma om 100 000 euro som säkerhet för att Helen ska städa upp efter sig och ta bort allt de byggt på området när hyrestiden tar slut.

Den planerade solkraftparken skulle bli en av de största i södra Finland.

Totalt planerar företaget att installera 18 000 solpaneler som totalt skulle generera tio megawatt årligen.

Det krävs också ett undantag i detaljplanen för att få anlägga solkraftverket på området. Lojo stad kommer senare att utarbeta en större ny detaljplan för området.

Helen vill inleda byggprojektet redan denna höst. Solkraftparken ska stå klar om drygt 1,5 år.

En blå värmepump med svart luftuttag.

Finländarna är Europas ivrigaste konsumenter av värmepumpar

Finländska hushåll är mer intresserade av värmepumpar än någon annastans i Europa, visar siffror från Europeiska värmepumpsföreningen EHPA.